ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.3. ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМ У ГАЗАХ (ГАЗОВИЙ РОЗРЯД) 3.3.2 ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА Електрична дуга є формою самостійного розряду, який виникає при великій густині

Молекулярно-кінетична теорія і статистичний метод у молекулярній фізиці

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.1. Молекулярно-кінетична теорія і статистичний метод у молекулярній фізиці Молекулярна фізика вивчає фізичні властивості речовини в різних агрегатних станах – твердому,

Абсолютна похибка – Похибки і запис результатів вимірювання – Фізичні величини та їх вимірювання

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.2. Похибки і запис результатів вимірювання Похибка вимірювань – це відхилення результатів вимірювання від дійсного значення вимірюваної величини. 2.2.1. Абсолютна похибка 1) Визначення похибки ∆а за середнім арифметичним

Перший штучний супутник Землі

10. Додатки 9. Перший штучний супутник Землі Дата запуску 04.10.1957 р. Маса, кг 83,6 Початкова висота польоту над Землею, км Найбільша 947 Найменша 228 Період обертання навколо Землі, хв 96,2 Число витків навколо Землі

ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ – СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ)

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.5. СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ) 3.5.1. ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ Електронні лампи – пристрої, засновані на явищі термоелектронної емісії. Діод прямого розжарення

Закони відбивання світла – Світлові явища

9.Оптика 9.1. Світлові явища 9.1.3. Закони відбивання світла Відбивання світла – це зміна напряму світлової хвилі на межі двох середовищ, коли падаючий промінь і відбитий промінь знаходяться в одному середовищі. Дзеркальне відбивання світла –

МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА Світло – це електромагнітні хвилі високої частоти, що випромінюються атомами речовини, а також частинками, які мають електричний заряд і

Лічильники Черепкова – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок Лічильники Черепкова Дія цих приладів грунтується на використанні світіння Вавилова – Черенкова, яке