ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ – СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ)

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.5. СТРУМ У ВАКУУМІ (СТРУМ ПЕРЕНОСУ) 3.5.1. ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ Електронні лампи – пристрої, засновані на явищі термоелектронної емісії. Діод прямого розжарення

Закони відбивання світла – Світлові явища

9.Оптика 9.1. Світлові явища 9.1.3. Закони відбивання світла Відбивання світла – це зміна напряму світлової хвилі на межі двох середовищ, коли падаючий промінь і відбитий промінь знаходяться в одному середовищі. Дзеркальне відбивання світла –

МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА Світло – це електромагнітні хвилі високої частоти, що випромінюються атомами речовини, а також частинками, які мають електричний заряд і

Лічильники Черепкова – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок Лічильники Черепкова Дія цих приладів грунтується на використанні світіння Вавилова – Черенкова, яке

Ефект Комптона

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.7. Ефект Комптона У 1922 р. А. Комптон установив, що розсіяне речовиною рентгенівське випромінювання містить крім основної хвилі, що відповідає падаючій довжині

Механічна робота

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.5. Механічна робота Механічна робота – це фізична величина, яка виконується тоді, коли на тіло діє сила, переміщуючи його. Механічна робота вимірюється добутком сили, переміщення, здійсненого тілом

Причинність у мікросвіті

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 16.7. Причинність у мікросвіті Детермінізм сформувався в класичній механіці, потім поширився на інші сфери фізики. Однак подібне поширення на квантову механіку виявилось пов’язаним із

Проникнення мікрочастинок крізь енергетичний бар’єр

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 16.4. Проникнення мікрочастинок крізь енергетичний бар’єр Якісна відмінність властивостей мікрочастинок і макротіл різко виявляється в їхній поведінці при зіткненні з потенціальним бар’єром. Розглянемо проходження

ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА Геометрична оптика розглядає закони поширення світла в прозорих середовищах тільки на підставі уявлень про світло як сукупність світлових променів.

Перетворення Лоренца

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 14.5. Перетворення Лоренца Розвиваючи свою гіпотезу, X. Лоренц показав, що для подолання суперечностей, які виникли при поясненні досліду
Page 3 of 6412345...102030...Last »