МІКОРИЗА

Екологія – охорона природи МІКОРИЗА – симбіотичне існування грибів на коренях та в тканинах коренів рослин, що забезпечує симбіонтам одержання частини поживних речовин один від одного.

ЕКОСИСТЕМИ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ

Екологія – охорона природи ЕКОСИСТЕМИ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ, – екосистеми виведених з госп. обігу прир. територій з відповідним режимом охорони, які включають екосистеми заповідників, нац. парків, заказників, сан.-курортних зон тощо. Організація прир. територій, що

ЛАВИНА

Екологія – охорона природи ЛАВИНА – стрімкий потік (20- 30 м/с) якоїсь маси, що швидко зростає, нагромаджується. Л. спричинює великі руйнування, завдає шкоди довкіллю.

ЧИННИК БІОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи ЧИННИК БІОЛОГІЧНИЙ – чинник-1, породжений життям, тобто джерелом його є безпосередньо живий організм або будь-яка їх сукупність (напр., взаємозв’язки типу “хижак – жертва” як чинник скорочення чисельності жертв).

АДСОРБЦІЯ

Екологія – охорона природи АДСОРБЦІЯ – вбирання (поглинання) речовини (адсорбата) з газоподібного середовища або розчину поверхневим шаром твердого тіла (адсорбента) або рідини. Розрізняють фіз. А. і хемосорбцію. Ефективність А. залежить від природи адсорбента й

ЗАКОН ЗБІДНЕННЯ РІЗНОВИДІВ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ОСТРІВНИХ її ЗГУЩЕННЯХ

Екологія – охорона природи ЗАКОН ЗБІДНЕННЯ РІЗНОВИДІВ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ОСТРІВНИХ її ЗГУЩЕННЯХ (Г. Ф. ХІЛЬМІ) – індивід, система, що функціонує в середовищі з нижчим рівнем організації, ніж її власний рівень, є приреченою: поступово

ПОШУК КОРМУ ХИЖАКАМИ

Екологія – охорона природи ПОШУК КОРМУ ХИЖАКАМИ – наземних та водяних хижаків за способом добування корму поділяють на: фільтраторів, що уловлюють здобич шляхом пропускання маси води через спец, пристрої (широко відомий китовий вус); вишукувачів,

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

Екологія – охорона природи РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН – створені штучно орг. сполуки, які в малих конц. впливають на ріст і розвиток рослин. Р. р. р. відповідають гормонам тварин. Прикладом є біологічно активна речовина хлорохолін-хлорид,

СОЦІАЦІЯ

Екологія – охорона природи СОЦІАЦІЯ -1) об’єднання фітоценозів, які різняться одним із другорядних прошарків; 2) ярус-2 субдомінантного виду трав’янистих рослин, які створюють аспект в один із періодів вегетаційного сезону.

АГРОНЕОФІТИ

Екологія – охорона природи АГРОНЕОФІТИ – рослини, що порівняно недавно пристосувались до життя в культурних місцезростаннях, напр., польові бур’яни.