Екологічна безпека

Екологічна безпека – стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується запобігання погіршення екологічної обстановки і виникнення небезпеки для здоров’я людей. Е. б. є гарантією права громадян України на безпечне для їхнього життя і здоров’я

Житловий фонд

Житловий фонд – житлові будинки і житлові приміщення в інших будівлях на території України. Ж. ф. включає житлові будинки і житлові приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний Ж. ф.), колгоспам та іншим

Державна автомобільна інспекція (ДАІ)

Державна автомобільна інспекція (ДАІ) – уповноважений орган державної виконавчої влади, який у межах своєї компетенції здійснює державний нагляд за діяльністю міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності

Резервний фонд земель

Резервний фонд земель – частина земель сільськогосподарського призначення, яка резервується для надання альтернативним щодо колгоспів та радгоспів сільськогосподарським формуванням та громадянам, як правило, для ведення селянського (фермерського) господарства Р. ф. з. утворюють сільські і

Довірча власність

Довірча власність – один із інститутів англо-американського права. Особливістю Д. в. є те, що одна особа стає власником майна, відокремленого іншою особою для здійснення певних дій, вказаних відокремлювачем. Набувач, який є довірчим власником, використовує

Договір поставки

Договір поставки – договір, за яким постачальник (підприємець) зобов’язується в обумовлені строки (строк) передати покупцю у власність (повне господарське відання чи оперативне управління) товар, призначений для підприємницької чи іншої господарської діяльності. В умовах соціалістичної

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” – Закон, який визначає правові й організаційні основи відносин у галузі охорони й використання атмосферного повітря та екологічні вимоги до них. Прийнятий І6.Х.1992. Складається з преамбули і десяти

Служби охорони територій та об’єктів природно заповідного фонду України

Служби охорони територій та об’єктів природно заповідного фонду України – спеціальні інституції у складі адміністрації природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків