Ортофосфатна кислота – НІТРОГЕН. ФОСФОР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НІТРОГЕН. ФОСФОР Ортофосфатна кислота Схематична будова молекули ортофосфатної кислоти подана нижче. Фізичні властивості ортофосфатної кислоти При нормальних умовах ортофосфатна кислота

Гідроген пероксид – Гідроген

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.1. Гідроген 9.1.4. Гідроген пероксид Склад та будова молекули Формула гідроген пероксиду – Н2О2. Це

Солі амонію – ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ § 10.5. Солі амонію Солі амонію та їх властивості. Солі амонію складаються з катіона амонію та аніона

Силіцій та його властивості – ПІДГРУПА КАРБОНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 11. ПІДГРУПА КАРБОНУ § 11.5. Силіцій та його властивості Поширення у природі. Силіцій після оксигену – найпоширеніший елемент на Землі.

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ – ВИД АТОМІВ З ОДНАКОВИМ ЗАРЯДОМ ЯДРА

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ – ВИД АТОМІВ З ОДНАКОВИМ ЗАРЯДОМ ЯДРА Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів,

УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ Хімічний зв’язок здійснюється за рахунок електростатичної взаємодії позитивно заряджених атомних ядер і негативно заряджених електронів. Під час утворення хімічних сполук з атомів виділяється

Природні джерела і застосування вуглеводнів – АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ) Природні джерела і застосування вуглеводнів Перегонка нафти Багато органічних речовин, з якими ви маєте справу в повсякденному

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ РЕАКЦІЇ. ЕНТАЛЬПІЯ РЕАКЦІЇ – ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ РЕАКЦІЇ. ЕНТАЛЬПІЯ РЕАКЦІЇ Кількість теплоти Q, яку передали системі, йде на зміну її внутрішньої енергії ΔUі на здійснення системою роботи* W проти зовнішніх