Номенклатура вуглеводнів

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 1 . Вуглеводні 1.5 . Номенклатура вуглеводнів Назви вказують на наявність зв’язків між атомами Карбону. – Назви вуглеводнів з одинарним зв’язком, алканів, утворюють додаванням суфікса – ан. – Назви вуглеводнів з

Метанол і етанол – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ § 17.2. Метанол і етанол Метиловий спирт. Метиловий спирт (інші назви: метанол, карбінол, деревний спирт) –

Класифікація за тепловим ефектом – ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ Класифікація за тепловим ефектом За тепловим ефектом реакції належать або до екзотермічних (реакції з виділенням теплоти)

Магній оксид – Металічні елементи головної підгрупи II групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи1 8.3.3. Магній оксид Магній оксид MgO – основний

ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ Згідно з донорно-акцепторним механізмом ковалентний зв’язок утворюється за рахунок взаємодії частинок, одна з яких має пару електронів – донор, а друга

Аміди кислот – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ § 18.5. Аміди кислот Амідами карбонових кислот називаються похідні цих кислот, у яких гідроксильна група заміщена

Розв”язання типових задач

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І БУДОВА АТОМІВ § 2.12 Розв”язання типових задач Періодичний закон Д. І. Менделєєва, ізотопи

Штучні волокна – ВУГЛЕВОДИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ВУГЛЕВОДИ Штучні волокна З давніх часів люди широко використовують природні волокнисті матеріали для виготовлення одягу та різних виробів домашнього вжитку.