Класифікація бюджетна

Класифікація бюджетна – систематизоване, функціональне групування доходів і видатків бюджетів різних рівнів за однорідними ознаками, принципами класифікації, що випливає з сутності державного бюджету і забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнюваність бюджетних даних. Кожній групі доходів і видатків присвоєно відповідні найменування. К. б. державного бюджету України охоплює такі основні групи доходів: податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток, податок на майно, плату за землю, надходження від зовнішньоекономічної

діяльності, надходження від внутрішніх позик, орендну плату, надходження від реалізації і доходи від приватизації державного майна, внески до пенсійного фонду України та ін. Згідно з К. б. видатків, бюджетів їх поділяють на поточні видатки (витрати бюджетів на фінансування мережі бюджетних підприємств, установ і організацій, а також заходів соціального захисту населення) і видатки розвитку (пов’язані з фінансуванням інвестиційної та інноваційної діяльності). Крім того, державний бюджет України охоплює кілька конкретних груп видатків: 1) фінансування загальнодержавних централізованих програм, підтримання
та підвищення життєвого рівня народу, заходів соціального захисту населення; 2) фінансування здійснюваних установами та організаціями заходів у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров’я та ін.; 3) фінансування виробничого і невиробничого будівництва; 4) видатки на оборону; 5) видатки на охорону довкілля та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Способи розв язання конфліктів.
Ви зараз читаєте: Класифікація бюджетна