Бюджетне регулювання

Бюджетне регулювання – метод державного економічного регулювання економіки, який передбачає оптимальне співвідношення між державними доходами (передусім податковими надходженнями) та державними витратами, а також перерозподіл коштів між різними бюджетами з метою впливу на циклічний розвиток економіки, на структурні зрушення в економіці, темпи науково-технічного прогресу, соціально-економічну політику держави, співвідношення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Основними елементами Б. р. є податкове регулювання, регулювання попиту

і пропозиції в національному масштабі шляхом збільшення або зменшення державних витрат, проведення науково-технічної, структурної, соціальної політики та ін. Загалом акумульовані державою значні фінансові ресурси – найважливіший узагальнений показник розвитку соціально-економічних функцій держави. Держава через бюджет бере участь у фінансовій допомозі розвитку окремих галузей і сфер економіки, в реалізації цільових науково-технічних програм. Витрати з державного бюджету здійснюються у вигляді прямих державних інвестицій, прямого фінансування, а також у таких формах, як дотації, субсидії і субвенції.
В системі Б. р. широко використовується система диференційованого підходу до надання цільових податкових знижок і пільг, а також прогресивного оподаткування. Один із методів державного регулювання – прискорена амортизація. Б. р. – це також механізм збалансування доходів і видатків місцевих і регіональних бюджетів. Здійснюється через акумулювання значної частини доходів у бюджеті держави (республіканському бюджеті) і перерозподіл їх у вигляді дотацій місцевим бюджетам.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Як економно використовувати воду.
Ви зараз читаєте: Бюджетне регулювання