Контрольні запитання – ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА І.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання

1. В чому полягає сутність методології і методу економічного аналізу?

2. В чому полягає суть прийому порівняння, і в яких напрямках він застосовується?

3. Розкрийте зміст логічного прийому “елімінування”, і де він використовується в економічному аналізі?

4. Які прийоми використовуються для проведення факторного аналізу?

5. В чому полягає суть та напрямки

використання способу ланцюгових підстановок?

6. В чому полягає суть способів абсолютних і відносних різниць? Яка послідовність реалізації цих прийомів?

7. За допомогою яких прийомів оцінюється виконання плану та динаміка економічних показників?

8. Які види середніх величин використовуються в економічному аналізі? Обгрунтуйте вибір виду середньої.

9. В чому полягає особливість використання індексного методу в економічному аналізі? Наведіть послідовність проведення аналізу.

10. Які евристичні методи застосовують в економічному аналізі?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Приклади офіційно-ділової лексики.
Ви зараз читаєте: Контрольні запитання – ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ