Критерії класифікації цінних паперів

Критерії класифікації цінних паперів – найважливіші ознаки, на підставі яких оцінюються та класифікуються різні види цінних паперів. Відповідно до принципу субординації розрізняють такі К. к. ц. п.:

1) за економічним статусом: а) фондові (за природою формування капіталу); цінні папери першого порядку (акції, облігації, банківські векселі); цінні папери другого порядку (опціони, ф’ючерси, права, варанти); б) комерційні цінні папери третього порядку (векселі, коносаменти, акредитиви; складські свідоцтва та ін.);

2) залежно від призначення

та використання: дольові цінні папери, що відображають безпосередні відносини економічної власності й свідчать про частку їх власника у капіталі компанії (акції); позичкові цінні папери, що відображають кредитні відносини власності й свідчать про право на переважно тверду фіксовану відсоткову ставку та боргове зобов’язання на виплату позики у зазначений час (облігації, ноти, векселі); 3) за методом виплати доходів: цінні папери з фіксованою оплатою (привілейовані акції, облігації, векселі, казначейські зобов’язання); з плаваючою ставкою відсоткового доходу (облігації з плаваючою ставкою); 4) за типом втіленої
вартості: цінні папери; грошові (облігації, векселі); капітальні (закладні); замінні (облігації, акції, інвестиційні сертифікати); товарні (коносаменти); 5) за типом реалізованого права: цінні папери, що містять грошові вимоги (векселі, облігації); надають майнові права (інвестиційні сертифікати, закладні, коносаменти); дають право на участь в управлінні (акції); 6) за типом передання майнових прав: цінні папери на пред’явника (акції, облігації); перевідні (облігації, векселі); іменні (акції, закладні, акредитиви); 7) залежно від емітента: державні цінні папери, муніципальні, корпоративні (цінні папери підприємств та акціонерних товариств), а також цінні папери банків, фінансових інститутів та іноземних емітентів. За методом погашення розрізняють строкові та безстрокові (за пред’явленням) цінні папери.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Текст и сложный план к нему.
Ви зараз читаєте: Критерії класифікації цінних паперів