ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ

Існує дві групи основ: розчинні у воді луги і нерозчинні. Луги є сильними електролітами, в їх розчинах молекул гідроксидів немає. Нерозчинні основи (насправді практично нерозчинні) – слабкі електроліти.

Слабким електролітом є гідроксид амонію NH4ОН, який існує тільки у розчині і є сполукою молекули аміаку з молекулою води NН3 – Н2O.

Загальні властивості основ, які визначають їх належність до даного класу речовин, зручно розглянути у порівнянні, як це показано

в таблиці на прикладі гідроксиду натрію – лугу і гідроксиду купруму (II) – нерозчинної основи.

Таблиця

Хімічна властивість

Луг NaOH

Нерозчинна основа Сu(ОН)2

Дисоціація у воді

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Дія на індикатори

Змінює забарвлення індикаторів

Не змінює забарвлення індикаторів

Взаємодія з кислотами

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Взаємодія з кислотними оксидами

src="/images/image090_3.jpg" class=""/>

Взаємодія з солями

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Всі вказані в таблиці властивості зумовлені наявністю гідроксильних груп у складі основ1.

Специфічні властивості основ, які розрізняють їх усередині даного класу речовин, визначаються властивостями іона металу. Наприклад, характерною реакцією для гідроксиду кальцію є його взаємодія з розчинними карбонатами – солями карбонатної кислоти:

ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

___________________________________________________________

1 Як правильно говорити: “Гідроксил чи гідроксид”? Група ОН у складі речовини називається гідроксилом, або гідроксильною групою. Іон ОН називається гідроксид-іоном.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Твір на морально етичну тему.
Ви зараз читаєте: ОСНОВИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ