Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 13

Тема уроку. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

Цілі уроку: розширити знання учнів про електроліти; ознайомити з поняттями “сильні та слабкі електроліти”; показати кількісну характеристику процесу електролітичної дисоціації – ступінь дисоціації; закріпити навички складання рівнянь дисоціації кислот, основ і солей; визначити відмінності сильних і слабких електролітів.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми

роботи: фронтальне опитування, групова робота.

Обладнання: таблиця розчинності, періодична система хімічних елементів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Мотивація навчальної діяльності

А. Фронтальне опитування (хімічний диктант)

Варіант І

Варіант ІІ

1. Електроліти це – …

2. Електролітична дисоціація – це.

3. Вид хімічного зв’язку в молекулах електролітів: … неелектролітів: …

4. Речовини, у результаті дисоціації яких утворюється лише

один вид катіонів – H+, називаються.

5. Речовини, у результаті дисоціації яких утворюється лише один вид аніонів – OH, називається.

6. Напишіть рівняння дисоціації:

HCl

HBr

KOH

NaOH

CuSO4

NaNO3

Al2(SO4)3

Fe2(SO4)3

Б. Робота в парах

1. Обчисліть число іонів у розчинах, що містять:

2 моль CuSO4

1,5 моль HCl

1 моль Al2(SO4)3

1 моль Na3PO4

4 моль NaOH

3 моль H2SO4

2. У розчині містяться іони: Na+, SO42-, NO3-, OH-, Cu2-, Ba2+.

– Напишіть формули електролітів, які могли помістити в розчин для одержання цих іонів.

– Назвіть іони, які не можуть одночасно міститися в розчині. Чому?

3. Виберіть речовини, у розчинах яких лампочка загориться:

– Натрій хлорид

– Етиловий спирт

– Хлоридна кислота

– Дистильована вода

– Бензин

– Натрій гідроксид

– Кальцій карбонат

– Калій сульфат

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Кількісно процес дисоціації речовин у розчині можна оцінити за ступенем дисоціації:

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

Де Nдис – число молекул, що продисоціювали;

Nзаг – загальне число молекул, поміщених у розчин; а залежить від природи розчиненої речовини й розчинника.

Умовно прийнято вважати: якщо:

– ? > 30 % – електроліт сильний (солі, луги, сильні кислоти);

– 2 % < ? < 30 % – електроліт середній (H3PО4, НF);

– ? < 2 – слабкі електроліти (H2О, NH4ОH, органічні кислоти, H2CО3, H2SiО3, H2S та ін.).

Дисоціація середніх і слабких електролітів оборотна й поетапна. Ступінь дисоціації відіграє важливу роль у процесах, що протікають у розчині. У розчинах слабких електролітів одночасно містяться і іони, і молекули розчиненої речовини. Наприклад, у розчині карбонатної кислоти:

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

Одночасно в розчині можуть міститися три види іонів, молекули карбон(ІІ) оксиду й карбонатної кислоти.

Узагальнюємо, що поділ на сильні та слабкі електроліти умовний. Ступінь дисоціації? змінюється за умов:

– підвищення температури;

– зменшення концентрації розчинених речовин;

– заміни розчинника.

Наприклад, у 98%-му розчині H2SО4 (слабкий електроліт) у разі розведення ступінь дисоціації збільшується.

IV. Творче застосування отриманих знань (керована практика)

Завдання 1

Запишіть рівняння поетапної дисоціації речовин:

– H2CО3;

– Mg(ОH)2;

– H3PО4;

– Ca(ОH)2.

Завдання 2

Що означає вираз: ступінь дисоціації дорівнює 0,25; 50 %; 15 %; 0,0017?

Завдання 3

Обчисліть ступінь дисоціації, якщо відомо, що за температури 25 °С у воді розчинилося молекул речовини:

– 20 із 200;

– 10 із 80;

– 30 зі 100;

– 50 зі 150.

Завдання 4

Чому дорівнює ступінь дисоціації, якщо N = 0? якщо Nдис = Nзаг?

Завдання 5

За температури 18 °С ступінь дисоціації води дорівнює 1,4 – 10-9. Обчисліть, скільки молекул продисоціює в 1 л води.

Розв’язання

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти

Завдання 6

Обчисліть кількість іонів H+ у розчині сульфатної кислоти масою 180 г, якщо масова частка кислоти – 50 %. Ступінь дисоціації прийняти за 100 %.

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Слова обозначающие действия предметов.
Ви зараз читаєте: Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти