ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

Урок № 64.

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про правопис префіксів; закріпити й удосконалити відповідні орфографічні навички; розвивати логічне мислення, навички самоконтролю та самонавчання; виховувати культуру письма, естетичні смаки.

Внутрішньонредметні зв’язки:

Будова слова та словотвір: морфемний склад слова, способи творення слів.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Культура мовлення і стилістика: виразність читання, функціональні

стилі мовлення.

Міжпредметні зв’язки: російська мова, художня література.

Тип уроку: систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Повідомлення з теми уроку з наведенням прикладів:

1. Префікс і його роль у будові слова.

2. Префікси, правопис яких співпадає з вимовою (праза-, на-, по-, ви-, про-, за, до-, най – та ін.).

3. Префікси пре-, при – та прі-, їх правопис.

4. Написання префіксів пере-, пред-, не-.

5. Вимова і

правопис префіксів, іцо закінчуються на приголосний (роз-, без-, від-, між-, перед-, з – (с) та ін.).

Словниковий вибірковий диктант

> Спочатку випишіть слова з префіксами, що не мають особливостей у написанні, а потім з префіксами, що пишуться за правилами.

Прабатьківщина, пролісок, забагато, пречудово, спитати, зверху, зчепити, стишити, прірва, відсвяткувати, намальований, найлегший, доплата, винагорода, позбирати, зачарований, прізвище.

IV. Закріплення й удосконалення орфографічних навичок

Трепувальні вправи (у групах)

> Прочитайте, поставте наголос; перепишіть, виділіть префікси, з’ясуйте їх значення, вимову і правопис. З виділеними словами складіть речення і запишіть. Підкресліть граматичну основу в них.

Презавзятий, преспокійно, пречудово, предивний, Придніпров’я, примовляти, прикласти, прибути, передвиборний, пред’явлений, перевіряючий, переказ, передвесняний, передбачити.

> Визначте, в яких словах виділені частини є префіксами, а в яких належать до кореня. Запишіть по 3-4 слова кожної групи. Поясніть правопис префіксів.

Принцип, приємний, пристрій, привілей, придорожній, приблудилось; преміальний, прекраснодушний, премудрість, передній, преса., предки, предмет, перед вечірній, представити.

> Перепишіть, вставляючи букви; виділіть префікси, поясніть їх правопис і значення. З усіма словами усно складіть словосполучення.

Пр..хороший – пр..хорошити, пр..глухий – пр..глушений, пр..малий – пр..меншений, пр..добрий – пр..добрити, пр..білий – пр..білити, пр..тихий – пр..тихлий, пр..гіркий – пр..гірклий, пр..мудрий – пр..мудрість, пр..світлий – пр..світити.

> Від поданих слів утворіть нові за допомогою префіксів пре-, при-, пере-; з’ясуйте вживання префіксів.

Морський, деснянський, смачний, гарний, міський, високий, думати, їздити, єднати, міряти, класти, казати, писати, смачний.

> Перепишіть. Замість крапок поставте потрібний префікс, проаналізуйте його вимову, правопис, значення. У першому реченні підкресліть усі члени речення, визначте його тип.

1. Єсть там дивний-пp..дивний край, де панує дід Урай (Леся Українка). 2. Примруживши очі, хлопець поглядає на..західне сонце, потім..водить погляд на річку. 3. Я – селюк, і мені спокою нема, як..ходить пора..жнив’я (Д. Луценко). 4. Батько..тишив ходу, ..став під бузковою гущавиною..почити. 5. Шкода стало мені батька в його покірності та..часній зістареності, до якої вона також була..четна і за яку почувала себе винуватою (О. Гончар).

> Від поданих слів утворіть нові слова з префіксом з – чи його варіантами с-, зі-; поясніть уживання коленого з них.

Формувати, рвати, їсти, жарити, лити, будити, кріпити, косити, творити, гнути, явитись, ховати, питати, псувати, спочити, гріти, ставити, формулювати, фотографувати, хилитися, в’ялий.

> Перекладіть слова українською мовою. Виділіть префікси. Порівняйте їх правопис у російській та українській мовах.

Зразок. Бесстрашный – безстрашний.

Рассеять, росписи, бескрайний, бесшумный, отстоять, бес прерывный, расширять, сделать, сгореть, бессистемный, рассказать, международный, подтянуть, предисловие, предъявитель.

> Перепишіть прислів’я. Як ви розумієте їх смисл? Виділіть у словах префікси. Поясніть правопис.

1. Бережи честь змолоду. 2. Краще честь, ніж безчестя. 3. Віділлються вовкові овечі сльози. 4. Душа в п’яти сховалася. 5. Широкі ворота увійти, та вузькі вийти.

Творча робота

> Прочитайте текст. Яке враження він справив на вас у зв’язку з Днем Великої Перемоги? Випишіть слова з префіксами, ви діліть їх і поясніть правопис. Напишіть вільний диктант. Брянського поховали того лі вечора на самому шпилі тільки що здобутої безіменної висоти 805. Як ветерана полку, його ховали з усіма військовими почестями, які тільки були можливі в цих умовах.

У суворій задумі стояли бійці навколо могили, слухаючи прощальне слово гвардії майора Воронова. Він справедливо вважався найкращим оратором у дивізії. Але і тепер це говорив не лише оратор. Воронцов стояв у своїй розстебнутій фуфайці, з якою майже ніколи не розлучався, і ліва рука його була підв’язана на грудях. Майор сам брав участь у штурмі висоти, і його легко поранило. Лисий, з відстовбурченими вухами, трохи зсутулившись, він стояв над могилою, як старий батько серед своєї родини. Для Воронцова Брянський був більше, ніж тільки командир однієї з мінометних рот.

Черниш стояв з планшеткою Брянського через плече, стискаючи в руці пістолет, наготовлений для салюту, і дивився на далекі верховини, що чітко окреслювалися під мертвим сяйвом місяця. Часом здавалося Чернишеві, що звідси можна побачити і ту висоту, на якій залишився боєць його взводу Гай. Між цими сопками для Черниша встановлювався якийсь невидимий таємничий зв’язок, як між тими придорожніми білими стовпами з розп’яттями, що він їх бачив у Румунії.

Було надзвичайно світло навкруги. Повний місяць, як матове сонце, осявав океан хребтів, що розходились у всі боки, скільки сягав зір. Чернишеві пригадалися вичитані в дитинстві фантазії про далеке майбутнє, коли згасатиме сонце. Захолоне земля, позамерзають у ріках риби… Серед грандіозних льодовиків блукатимуть останні люди, не знаходячи ні тепла, ні їжі, ні води. Верховини гір стояли кругом, схожі па фантастичні льодовики, а місячна, напрочуд ясна ніч нагадувала такий згасаючий день, що носить уже в собі смеркання вічності (О. Гончар).

VI. Систематизація й узагальнення матеріалу з теми уроку

> Назвіть префікси, правопис яких опрацьовувався на уроці.

> Напишіть по три приклади на правопис різних префіксів і організуйте взаємоперевірку з товаришем по парті.

VII. Підсумок уроку

> Підкреслити значення і вміння працювати самостійно.

VIII. Домашнє завдання

> Перепишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи замість крапок потрібні букви префікса. Охарактеризуйте вимову і правопис префіксів. Поясніть розділові знаки. Накрес – літь схему першого речення.

1. Сили війни (з, с)чепилися на переправах, Дніпро кипить, береги (з, с)дригаються від бомбових ударів. 2. Схід ро..жеврюється, море даленіє, ось-ось сонце..ійде (О. Гончар). 3. У великій рамці були (з, с)фотографовані на весіллі мати з батьком (О. Міщенко). 4. Ходить Сон-Дрьома в тихий пізній час. Ві..чинім ворота – хай іде до нас (М. Познанська). 5. Такий добрий, хоч до рани прикладай (Народна творчість). 6. А сам Телесик замкнув хату, заліз на пр..височенного явора та й сидить (Народна творчість).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Английська домашне завдання eat in restaurants.
Ви зараз читаєте: ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ