Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 22. Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які

235. Пригадайте, як творяться приголосні звуки. Прочитайте і скажіть, якими звуками (голосними чи приголосними) різняться слова в кожній парі.

Ніч – піч, жити – жати, компанія – кампанія, море – горе, мило – мало, калина – малина.

236. Запишіть слова у два стовпчики: а) ті, що починаються на голосний звук, б) ті, що починаються на приголосний звук.

Обценьки, обід, прадід, уклін, супутник, ірис, ягода, липа, слава, узвар, одуд, дівчина,

епоха, абрикос, їдуть, повість, гроза, ослін, колодязь, апарат, прапор.

Якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв слів складеться прислів’я.

Приголосні звуки бувають тверді і м’які: син [син] – синь [син].

М’якість приголосних можуть позначати не тільки букви я, ю, є, а й буква і: лялька [л’ал’ка]; сюрприз [с’урприз]; синє [син’е]; сіно [с’іно].

237. Прочитайте слова. Вкажіть, які приголосні звуки в словах тверді, а які – м’які.

Сон, везти, ліс, лось, перець, цар, діжа, жаль, ніс, сіль.

238. Спишіть слова, однією лінією підкреслюючи букви, що позначають тверді приголосні звуки,

а двома лініями – м’які.

Лінія, середина, ліхтар, сім, зав’язь, зірка, людина, плюс, дим, редька.

Не всі приголосні звуки мають тверді та м’які відповідники. Звуки [б], [п], [в], [м], [ф] в українській мові вимовляються твердо (також у кінці слова та складу). Вони можуть трохи пом’якшуватись лише перед і. Наприклад: бити, морква, але білити [б’ілити], вікно [в’ікно].

239. Перекладіть слова українською мовою. Порівняйте вимову кінцевих звуків.

Степь, дробь, насыпь, семь, зябь, кровь, голубь.

Приголосні [ж], [ч], [ш] в українській мові тверді, а пом’якшуються лише перед і, я, ю, є: життя, жінка [ж’інка]; час, обличчя [облич’:а]; тиша, затишшя [затйш’:а].

Звук [й] в українській мові завжди м’який.

В українській мові 32 приголосні звуки: [б], [в], [г], [г], [д], [д’], [ж], [з], [з’], [й], [дж], [дз], [дз’], [к], [л], [л’], [м], [н], [н’], [п], [р], [р’], [с], [с’], [т], [т ], [ф], [х], [ц], [ц ], [ч], [ш].

Звуки [дж], [ж], [ч], [ш], [г], [к], [х], [г] та [б], [п], [в], [м], [ф] Ніколи не бувають м’якими.

Звуки [дж], [ж], [ч], [ш], [г], [к], [х], [г] перед я, ю, є, ї та [б], [п], [в], [м], [ф] Перед і бувають пом’якшеними.

240. Спишіть слова. Підкресліть букви на позначення звуків [дж], [дз], [дз’]. Назвіть, які звуки в поданих словах тверді. Складіть з трьома словами речення.

Дзига, джміль, дзьоб, дзеркало, джерело, Дзюба.

241. Запишіть слова у три стовпчики: а) з початковим твердим приголосним; б)з початковим м’яким приголосним; в) з початковим пом’якшеним приголосним.

Прадід, сірка, віск, лісник, бюро, ворота, прибій, піджак, рідина, дьоготь, зображення, гірник, гараж, фігура, літак.

Якщо ви правильно виконали завдання, з четвертих букв слів складеться початок прислів’я: “… голову на вірну дорогу направить”.

242. Спишіть речення, підкресліть букви, що позначають м’які приголосні.

1. Кінець тій ниві, кінець, будемо плести вінець (О. Маковей). 2. На панщині пшеницю жала (Т. Шевченко).

3. У холоднім легенькім вітрі леліється широкий лан жита (І. Франко).

243.1. Спишіть речення. Підкресліть букви, що позначають пом’якшені приголосні.

1. Все бачить співець у широкім роздоллі, і людям співає він пісню нову (Леся Українка). 2. Тягнуться до сонця і квітки, і трави, віти кучеряві, гори голубі (В. Сосюра). 3. Орачі підуть у поле (Р. Іваничук).

II. Виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

244. Запишіть два прислів’я. Підкресліть однією лінією букви, що означають м’які звуки, двома лініями – пом’якшені звуки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Капрон зовнішній вигляд.
Ви зараз читаєте: Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які