ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА Й ТЕРМІНИ

Лексикологія. Фразеологія

§ 10. ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА Й ТЕРМІНИ

Про слова, властиві людям певної професії, та слова, що називають наукові поняття

65

Прочитайте речення. Зверніть увагу на виділені професійні слова. Для представників яких професій вони характерні? Чи часто ці слова вживаєте ви? Зробіть висновок про особливості професійних слів.

1. Невеличкий катер прудко жене поперед себе довжелезну порожню баржу, уткнувшись носом їй у корму (В. Малець). 2. Я сім років у шахті працював, бурив шпури, довбав глибокі лунки… (І. Савич).

Професійні

слова

Слова, що властиві мовленню людей певної професії, називають професійними. НАПРИКЛАД: бранка, плуг, озимина (з мовлення працівників сільського господарства); боцман, швартові, палуба (з мовлення моряків).

Існує професійна лексика лікарів, учителів, юристів, водіїв, шахтарів, бухгалтерів, акторів тощо.

66

І. Прочитайте текст. Визначте ключові слова. Що нового для себе ви дізналися із цього тексту?

ПЕРШИЙ ТРАМВАЙ

Перші трамваї з’явилися ще на початку XIX сторіччя й називалися конками. Це були відкриті чи закриті металеві вагони. По рейках їх тягли коні.

Великі можливості для

розвитку цього виду транспорту постали після появи електричного струму.

ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА Й ТЕРМІНИ

О. Шалаєв. Прогулянка (фрагмент)

Перший в Україні електротрамвай з’явився в Києві в 1892 році. Його творцем був інженер і підприємець Арманд Струве. Спочатку Струвепобудував колії й випустив на маршрути міста конки. Проте на крутих київських пагорбах коні швидко стомлювалися і не могли тягнути важкі вагони з пасажирами. Тому інженер вирішив запустити вулицями Києва останню новинку європейської технічної думки – трамвай з електричним двигуном (З енциклопедії).

II. Випишіть професійні слова, характерні для мовлення працівників транспортної галузі. Назвіть серед цих слів запозичені.

67

Користуючись довідкою, укладіть словнички для спеціалістів двох із названих професій (на вибір). Доповніть ці словнички кількома власними прикладами.

Будівельники, художники, музиканти, лікарі.

ДОВІДКА. Компрес, акварель, цемент, симфонія, стетоскоп*, котлован, октава, бетон, гама, цегла, мольберт, нота, кран, палітра, аспірин, акорд, рецепт, ескіз.

*Стетоскоп – медичний інструмент у вигляді трубки для вислуховування серця і легенів.

Терміни

Термін – це спеціальне слово, яке вживають для найменування конкретного поняття з якоїсь галузі знань.

НАПРИКЛАД: синтаксис, омоніми (мовознавство); чисельник, квадрат (математика); цитоплазма, бактерія (біологія); раунд, пенальті (спорт).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Термін у межах однієї галузі знань має одне значення.

Стилістичні особливості

Основна сфера застосування термінів – науковий та офіційно-діловий стилі.

Словники

Терміни пояснюють у термінологічних словниках, а найбільш уживані із цих слів – і в тлумачному. У словнику термін супроводжують позначками. НАПРИКЛАД: спец, (спеціальне слово), тех. (техніка), хім. (хімія), фізк. (фізкультура).

68

І. Запишіть терміни в чотири колонки: 1) математичні, 2) літературознавчі, 3) медичні, 4) спортивні.

Множення, аут*, дільник, персонаж, квадрат, поема, кут, сюжет, хірургія, тайм, ін’єкція, драма, ангіна, казка, термометр, гросмейстер.

II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

*Аут – переліт м’яча, шайби за межу, встановлену правилами гри.

69

ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в професійному мовленні зубного лікаря, вчителя мови й агронома термін корінь матиме різне значення. Яке саме?

70

І. Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Знайдіть терміни та обгрунтуйте доречність їх уживання. До якої групи слів (загальновживаних чи стилістично забарвлених) вони належать?

КОМЕТИ Й МЕТЕОРИ

Час від часу на небосхилі з’являються комети та метеори. Комета – це тіло Сонячної системи, що рухається навколо Сонця дуже витягнутою орбітою. З наближенням до Сонця в комети з’являється хвіст і голова (ядро). Хвіст складається з газів і частинок пилу, що вилітають із розжареного ядра. Метеорами називають тіла, які часто не долітають до поверхні Землі, згораючи в її атмосфері. Метеорне тіло, що досягло поверхні Землі, називають метеоритом (3 підручника).

II. З’ясуйте, чи вжито в тексті слова в переносному значенні. Якщо ні, то чим це можна пояснити?

71

Хто зможе пригадати три слова, що належать до професійної лексики музикантів? А хто добере ще більше таких слів?

72

Випишіть зі своїх підручників з математики, географії та природознавства по 2-3 терміни. Поясніть лексичне значення цих слів. Із двома словами (на вибір) складіть і запишіть речення.

73

Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Напишіть невелике висловлювання (6-8 речень) на одну з темі “Як вирощують пшеницю”, “Як будують кораблі”, “Робота в космосі”, “Як народжується малюнок”, “Швидка допомога”. Використайте професійні слова.

ВАРІАНТ 5. Напишіть невелике висловлювання (6-8 речень) про професію ваших батьків чи когось зі знайомих (з описом процесу праці). Використайте професійні слова.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір опис річки.
Ви зараз читаєте: ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА Й ТЕРМІНИ