Пропорції народного господарства


Пропорції народного господарства (від лат. proportio – розмірність) – співвідношення між сферами і галузями народного господарства, між стадіями суспільного відтворення, між різними регіонами країни, внутрігалузеві та міжвиробничі пропорції тощо. Пропорції між сферами (загальноекономічні) – це співвідношення між виробничою і невиробничою сферами, між промисловістю і сільським господарством, між І і II підрозділами тощо. Міжгалузеві пропорції – це співвідношення між добувною і обробною промисловістю, між легкою і харчовою і т. ін. Пропорції

між стадіями суспільного відтворення – це співвідношення між фондом споживання і фондом нагромадження, між національним доходом і фондом заміщення, між попитом і пропозицією і т. ін. До. внутрігалузевих пропорцій належать співвідношення між підгалузями і виробництвом (наприклад, між виробництвом чавуну і сталі, рослинництвом і тваринництвом тощо). Внутрівиробничі пропорції – це співвідношення між цехами і службами. Регіональні (територіальні) пропорції – це співвідношення між економічними районами, краями і областями. Всі названі пропорції можна згрупувати у матеріально-речові та вартісні. Серед
перших – співвідношення обсягів виробництва у натуральному вираженні (наприклад, між кількістю виробленої електроенергії і випуском чавуну, сталі та прокату). Формування й аналіз таких пропорцій здійснюється за допомогою планових матеріальних балансів. Серед других (вартісних) пропорцій – співвідношення між обсягом виробництва продукції, між галузями, краями, областями і т. ін. у грошовому вираженні. В даному випадку можна говорити про частку промисловості, сільського господарства тощо у виробництві національного доходу.

Які є орфограми.
Ви зараз читаєте: Пропорції народного господарства