Рейганоміка


Рейганоміка – економічна політика, яку проводила адміністрація президента США Р. Рейгана у 1981-1988 pp. Її ще називають неоконсервативною. Зумовлена погіршенням економічної ситуації у 70-х pp. (уповільнення, а в окремі роки й абсолютним зниженням темпів виробництва, структурною кризою, зростанням безробіття тощо). Теоретичною основою нової моделі регулювання економіки розвинутих країн Заходу, пов’язаної з іменами Р. Рейгана (США), М. Тетчер (Англія), стала концепція „ економіки пропозицій”, сформульована А. Лаффером та прихильниками монетаризму.

Основні положення Р. були викладені у „ Програмі економічного відродження” (1981 p.), яка стала своєрідним маніфестом неоконсервативного уряду. Всупереч твердженням авторів цієї програми та їх послідовників про послаблення ролі держави в економічному житті, насправді за часів президентства Рейгана мала місце лише зміна методів, підходів до державного регулювання соціально-економічних процесів у країні за допомогою тих же важелів, які використовувалися і до цього: фінансової, податкової систем, процентних ставок, політики інвестицій і т. ін. У той же час Р. передбачала курс на зниження ставок федеральних
податків і надання корпораціям великих податкових пільг, спрямованих на стимулювання інвестицій, насамперед у наукомісткі галузі промисловості, їх структурну перебудову; обмеження зростання урядових видатків на соціальні потреби при одночасному нарощуванні військових витрат (програма „ зоряних війн”); послаблення державної регламентації(дерегулювання) підприємницької діяльності, в т. ч. вимог щодо збереження й охорони навколишнього середовища; заходи у грошово-кредитній системі, спрямовані на подолання інфляції. Здійснення комплексу цих заходів загалом сприяло стабілізації економіки, грошової системи. Однак декларовані Р. цілі радикального підвищення темпів економічного зростання, наведення порядку у державних фінансах, ліквідація бюджетного дефіциту не були реалізовані. Однією з головних причин бюджетного дефіциту та зростання державного боргу було нарощування військового потенціалу. Військові видатки зросли з 134 млрд. дол. у 1980 p. до 232 млрд. дол. у 1987 p. , а державний борг перевищив 2 трлн. дол. P. виявила свою неспроможність і у вирішенні соціальних проблем. Тому у чистому вигляді в жодній із розвинутих країн світу вона не впроваджується. Сучасна модель регулювання економіки – це синтез кейнсіанства і монетаризму.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Які умови необхідні для виконання механічної роботи.
Ви зараз читаєте: Рейганоміка