Ринок послуг


Ринок послуг – сукупність організаційно-економічних і відносин економічної власності щодо організації та купівлі-продажу послуг. Перші пов’язані з організацією купівлі-продажу цього особливого товару, другі виникають у процесі створення послуг та їх споживання (своєрідного привласнення). Послуги створюються у сфері матеріального (громадське харчування, торгівля, побут та ін.) і нематеріального (освіта, охорона здоров’я, мистецтво, культура) виробництва. З огляду на це організаційно-економічні відносини на Р. п. зводяться до організації

діяльності відповідних організацій і установ, виконання ними основних функцій із здійснення продажу-купівлі послуг. Відносини економічної власності (привласнення) у цій сфері конкретизуються в категорії ціни на певні види послуг, її зіставленні з витратами. За перевищення цінами на послуги суспільно необхідних витрат на створення відбувається надмірне привласнення частки фінансових ресурсів виробниками послуг та їх вилучення з доходів споживачів. Привласнені ресурси можуть розподілятись у різній пропорції між власником, власниками організацій і установ, які надають послуги, і тими, хто їх створює (якщо
ці підприємства не є власністю самих виробників послуг). У розвинених країнах людина поступово й опосередковано стає основним елементом національного багатства, а її відтворення (відтворення фізичних, інтелектуальних, організаторських здібностей, основних рис людини-працівника і людини-власника) стає однією з пріоритетних цілей розвитку суспільства. Це свідчить про те, що економічні відносини щодо відтворення людини-працівника нового типу (див. Працівник нового типу) в цих країнах виходять на передній план. Відповідно серед різних типів і видів ринку Р. п. перетворюється на визначальний елемент ринку. В Україні внаслідок глибокої економічної кризи в 90-х XX ст. приблизно 80% сімейного бюджету витрачалося на продукти харчування (у розвинених країнах – до 15%), тому головна увага приділялася відтворенню фізичної здатності людини, а Р. п., спрямований на відтворення інтелектуальних, творчих здібностей переважної більшості населення, є підпорядкованим і другорядним. Водночас унаслідок значної диференціації суспільства в Україні відкрито престижні дитячі садки, школи, вищі навчальні заклади, лікарні тощо, в яких привілейована частина суспільства має змогу розвивати всі сутнісні сили людини, її здібності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Види перехресть.
Ви зараз читаєте: Ринок послуг