Типи економічних зв’язків

Типи економічних зв’язків – основні типи зв’язків у межах національної економічної системи, які виділяють залежно від структури цієї системи. До них належать: 1) техніко-природничі зв’язки і відносини, які відображають ставлення людини до природи в процесі праці, перетворення речовини природи відповідно до потреб та інтересів людини; 2) техніко-економічні зв’язки, що характеризують взаємодію речових факторів виробництва між різними видами техніки і технології як у межах одного технологічного способу виробництва, так і між технікою

і технологією всіх трьох технологічних способів виробництва; 3) техніко-біологічні зв’язки, які характеризують взаємодію людини з технікою; 4) працеформувальні зв’язки, пов’язані зі спільною діяльністю людей у процесі праці, незалежно від відносин власності. У цій сфері діє закон переміни праці, закон усуспільнення праці та ін.; 5) техніко-організаційні зв’язки, за допомогою яких підсистеми продуктивних сил формуються в цілісність, у якій взаємодіють засоби і предмети праці, людина, використовувані людьми сили природи, наука, інформація; б) техніко-економічні зв’язки, властиві техніко-економічним
відносинам – відносинам спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації. На цій основі діють техніко-економічні закони; 7) зв’язки і відносини у сфері економічної власності (привласнювальні, оскільки власність, що розглядається в процесі руху, динаміки, є привласненням). Однак це привласнення другого типу. Перший тип привласнення існував у процесі праці, де здійснювалося привласнення предметів природи, їх перетворення відповідно до потреб людини. Привласнення другого типу – комплекс зв’язків і відносин між людьми з приводу привласнення робочої сили, засобів виробництва, необхідного і додаткового продукту, інтелектуальної власності, послуг у всіх сферах суспільного відтворення. Це зв’язки економічного привласнення; 8) зв’язки, пов’язані з функціонуванням господарського механізму – системоутворювальні й водночас регулювальні: ринкові зв’язки, що налагоджуються між усіма елементами економічної системи через механізм конкуренції (внутрі – і міжгалузевої та ін.), ринкового ціноутворення, стихійного переливання капіталу, взаємодії попиту і пропозиції та ін. На їх основі діють такі економічні закони: конкуренції, пропорційного розвитку, грошового обігу та ін. Інший вид зв’язків, пов’язаних з функціонуванням сучасного господарського механізму – державне регулювання (адміністративне, правове й економічне), формами якого є національне планування, програмування і прогнозування народного господарства; олюднювальні зв’язки, пов’язані з наданням послуг у сфері освіти, охорони здоров’я та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Звуки мовлення.
Ви зараз читаєте: Типи економічних зв’язків