Розвиток економіки

Розвиток економіки – закономірний процес кількісно-якісних змін у межах економічної системи, її перехід у нову якість, досконалішу форму. Кількісним виміром цих процесів є відносна зміна макроекономічних показників у напрямі зростання протягом відносно тривалого періоду, наприклад, кількох років. На відміну від P. e., для економічного зростання такі ознаки не характерні, оскільки воно може перериватись економічним спадом. Незворотність P. e. означає передусім сутнісні (радикальні) зміни у структурі продуктивних сил і техніко-економічних

відносин, що розширює адаптивні можливості технологічного способу виробництва, а зворотний характер економічного зростання характеризує здебільшого процес функціонування певного способу виробництва (відбувається передусім перерозподіл його структурних елементів і кількісно-якісні зміни в межах однієї сутності). Економічне зростання без урахування його зворотного характеру є складовою P. e., поступово нагромаджує для нього зміни, що зумовлюють сутнісні перетворення. P. e. безвідносно до певного типу економічної системи охоплює закономірні зміни лише тих елементів певної системи, які є спільними для всіх суспільно-економічних формацій. Водночас категорія “P. e.” входить у коло специфічних економічних законів і категорій, якщо такий розвиток відбувається за умов капіталізму та інших вищих формацій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Провідні актори та режисери українського театру.
Ви зараз читаєте: Розвиток економіки