Система економічних відносин

Система економічних відносин – сукупність техніко-економічних, організаційно-економічних і відносин економічної власності у процесі діалектичної взаємодії між підсистемами, з одного боку, та системою продуктивних сил – з іншого. Домінантною підсистемою С. е. в. є відносини економічної власності, розвиток яких, передусім властивих їм економічних законів і закономірностей, надає цілісності всій системі, детермінує еволюцію техніко-економічних та організаційно-економічних відносин й водночас зазнає від них активного зворотного впливу.

Крім того, цілісність С. е. в. забезпечує господарський механізм. С. е. в. є економічною формою розвитку економічного способу виробництва (діалектичної єдності продуктивних сил та економічних відносин). Це означає, що прогрес продуктивних сил або їх гальмування і навіть деградація (передусім основної продуктивної сили) залежать від особливостей дії закону адекватності двох сторін економічного способу виробництва. Оскільки С. е. в. складається з трьох підсистем, прогрес продуктивних сил залежить також від адекватності кожної з них (а отже, техніко-технологічної, організаційно-економічної та суспільної форм) рівню,
характеру і структурі продуктивних сил, передусім інтересам і потребам людини економічної як основної продуктивної сили. За відповідності кожної з цих підсистем системі продуктивних сил, з одного боку, їх оптимальної взаємодії між собою, – з іншого – виникає якісно нова продуктивна сила (т. зв. синергічний ефект), що забезпечує найвищий динамізм розвитку продуктивних сил. За невідповідності кожної з цих підсистем зокрема або у поєднанні з іншими підсистемами вимогам закону адекватності економічного способу виробництва синергічний ефект послаблюється, що деформує економічну систему. Цим пояснюється, зокрема, глибока економічна криза 90-х XX ст. в Україні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Теплолюбні рослини.
Ви зараз читаєте: Система економічних відносин