Singular and Plural. Однина та множина – The Noun. Іменник


Англійська мова
The Noun. Іменник

Singular and Plural. Однина та множина

В англійській мові іменники поділяються на злічувані (countable nouns) та незлічувані (uncountable nouns).
Countable Uncountable
a chair water
а question friendship
Злічувані іменники вживаються в однині (the singular) і множині (the plural). Незлічувані іменники множини не мають.

Правила правопису множини іменників

Більшість іменників мають у множині закінчення – s. Закінчення – es додається, якщо:
– іменник в однині закінчується на – s, – ss, – sh, – ch, – ten, – x: a bus – busEs, a lunch –

lunchEs, a bush – bushEs, a box – boxEs;
– іменник в однині закінчується на – у з попередньою приголосною; при цьому – у змінюється на – і: a story – storIes, A fly – flIes;
– іменник в однині закінчується на – о з попередньою приголосною: a hero – heroEs, a tomato – tomatoEs.
Винятки: a photo – photoS, a piano – pianoS, a solo – soloS.

Окремі випадки утворення множини іменників

У деяких іменниках, що в однині закінчуються на – f або – Fe, у множині F Змінюється на V з додаванням закінчення -(e)s; буквосполучення – ves вимовляється :
a leaf – leaVes a wife – wiVeS
a shelf – shelVEs a wolf – wolVes
a half – halvEs a calf – calVes
a knife –

kniVes a life – liVes
У багатьох іменниках цього ж типу множина утворюється за загальним правилом: додаванням закінчення – s без зміни F на V:
a kerchief – kerchieFs a safe – saFes
a chief – chieFs a roof – rooFs
Множина деяких іменників утворюється зміною кореневого голосного (без додавання закінчення):
a woman – women
a man – men a foot – feet
a tooth – teeth a goose – geese
a mouse – mice
Іменник Child у множині має форму Children.
Множина іменника Ох утворюється за допомогою закінчення – en: oxen.
Іменники Sheep, Deer, Swine, FishТа назви деяких порід риб мають однакову форму в однині та множині.
He caught a lot Of fish. (Він спіймав багато риби.)

Форма fishes вживається, коли йдеться про різні види риб.

Деякі іменники латинського і грецького походження зберігають форми множини, які вони мали в цих мовах: a phenomenon – phenomena, a crisis – crises, a radius – radii.
У складних іменниках форму множини приймає лише головний іменник: a daughter-in-law – daughterS-in-law, a school-mate – school-mateS
Якщо ж складний іменник утворений від інших частин мови, то закінчення множини додається в кінці слова:
forget-me-not – forget-me-notS
merry-go-round – merry-go-roundS
В англійській мові є іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині. Наприклад, назви речовин, а також більша частина іменників, що виражають абстрактні поняття, вживаються тільки в однині: chalk, silver, peace, courage та ін.

Деякі іменники, що в англійській мові вживаються Тільки в однині, в українській мові мають форми однини й множини або навіть тільки множини: advice – порада, поради; knowledge – знання; information – інформація, відомості; news – новина, новини; progress – успіх, успіхи; mo-ney – гроші.
До іменників, які в англійській мові вживаються Тільки в множині, належать, як і в українській мові, назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин: tongs – обценьки, spectacles – окуляри, trousers – штани, scissors – ножиці та ін.
Тільки форму множини мають іменники, українські відповідники яких можуть вживатися в однині та множині, а деякі тільки в однині: goods – товар, товари; clothes – одяг; contents – зміст; wages – зарплата тощо.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ненасичені вуглеводні таблиця.
Ви зараз читаєте: Singular and Plural. Однина та множина – The Noun. Іменник