ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ


Мета: ознайомити учнів з відмінюванням іменників у множині; вдосконалювати вміння і навички правопису відмінкових закінчень іменників; розвивати мовне чуття; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Перевірка домашнього завдання (вправа 161, с. 72) Робота з деформованими реченнями

– Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

Тихесенько, річка, жебоніти, під, лід.

Діти, побачити, на, озеро, великий, білий, лебідь, з довга, шия, і, могутній, дзьоб.

На, небо,

безліч, зірка, нічне, з’явитися.

Словник

Жебоніти – синонім до слів балакати, гомоніти, базікати, патякати, верзти, теревенити, мимрити, плести, молоти, бовкати, бубоніти, белькотати, джеркотіти.

– Випишіть парами слова, у яких відбулося чергування.

Гра “Я – тобі, ти – мені”

Учитель називає іменники в однині, а учні ставлять їх у множину. Автомобіль, черговий, сіль, школа, квітка, молоко, річка, читання.

– Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в однині.) Учитель називає іменники в множині, а учні ставлять їх в однину.

Гори, ворота, міста, села, штани, дрова, океани, хлопці,

гроші.

– Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в множині.)

– Чи змінюються за відмінками іменники у множині?

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми про це дізнаємося, будемо вчитися відмінювати іменники в множині, правильно писати закінчення цих іменників.

СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Спостереження над мовним матеріалом (вправа 162, с. 73)

Ознайомлення з таблицею відмінювання іменників у множині

– За якою ознакою здійснено розподіл іменників? (За родами)

– Які закінчення мають іменники кожного роду в множині?

– У яких відмінках іменники у множині мають однакові закінчення? (Іменники, що означають назви неістот,- у називному і знахідному відмінках; іменники, що означають назви істот, – у родовому і знахідному відмінках.)

– У яких відмінках іменники вживаються з прийменниками, а у яких – без них?

– Звірте свої висновки із правилом на с. 73.

Колективне виконання вправи 163 (с. 74)

– Прочитайте подані слова.

– Які іменники вжиті в однині, а які – у множині?

– Поставте іменники, вжиті в однині, у форму множини.

– Іменники, подані у множині, провідміняйте за рядами:

1-й ряд – будинки; 2-й ряд – канали, 3-й ряд – поля.

Списування з коментуванням (вправа 164, с. 74)

    Ознайомлення з текстом.

– Чого не вистачає у цьому тексті? (Слів)

– Звідки можна взяти слова, що відповідають змісту тесту? (З довідки)

– Відредагуйте поданий текст.

– Про що ви дізналися з тексту?

    Списування тексту, виконання завдання на с. 74. Перевірка виконаної роботи.

Фізкультхвилинка УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ Усне виконання вправ 166; 167 (с. 75) Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 168, с. 75)

    Читання тексту “ланцюжком”. Переказ змісту прочитаного тексту.

– У першому абзаці назвіть іменники, вжиті у множині.

Розбір іменника як частини мови

– Розгорніть форзац підручника та знайдіть зразок розбору іменника як частини мови.

– Виділені іменники із вправи 168 розберіть як частину мови.

Уживання іменників з прийменником (за вправою 168, с. 74) Робота в парах

– Запишіть повні відповіді на запитання, використовуючи іменники, подані в дужках, і потрібні прийменники. Визначте відмінок цих іменників у реченнях.

    Де знаходить знання людина? (Книга) Де росте велика верба? (Річка) Де пташка звила гніздо? (Кущі) Звідки діти принесли гриби? (Ліс) З чого виготовляють сир і сметану? (Молоко) До чого пристосувались кактуси? (Спека)

ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа “Незакінчене речення”

    Я навчився (лась) … Я запам’ятав (ла) … Я вмію…

Гра “Упіймай іменник у множині”

Промінь лягає на трави,

Лукам навіє тепла.

Осінь стрічки золотаві

В коси дерев запліта.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 169 (с. 76).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Особливості поведінки риб.
Ви зараз читаєте: ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ