Синтаксичний розбір простого речення – Другорядні члени речення


Українська мова
Синтаксис

Другорядні члени речення

Синтаксичний розбір простого речення

1. Просте речення (тип речення).
2. Загальна характеристика: двоскладне, односкладне; ускладнене, неускладнене; повне, неповне; поширене, непоширене.
3. Характеристика граматичної основи:
– підмет (простий чи складений, морфологічний аналіз підмету);
– присудок (простий дієслівний, складений іменний, складений дієслівний, морфологічний аналіз присудка).
4. Другорядні члени речення (група підмета):
– означення (узгоджене, неузгоджене);
– додаток (прямий, непрямий);
– види обставин.
5. Другорядні члени речення (група присудка).
Синтаксичний розбір простого речення   Другорядні члени речення
Просте, двоскладне, поширене, ускладнене речення.
Ускладнюючі компоненти: порівняльний зворот – наче зачарований велетень – виконує функцію обставини способу дії; дієприкметниковий зворот – покритий і пронизаний наскрізь сонячним сяйвом – виконує функцію означення до підмета.
Синтаксичний розбір простого речення   Другорядні члени речення


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ланцюг живлення.
Ви зараз читаєте: Синтаксичний розбір простого речення – Другорядні члени речення