Синтаксичний розбір речення зі звертанням – Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Синтаксичний розбір речення зі звертанням

Послідовність розбору

1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне чи неповне).

2. Указати, що речення ускладнене звертанням.

3. Назвати способи вираження звертання, його стилістичну роль.

Та Засни Ти Нарешті, моя нерозумна тривого! (І. Драч).

Зразок розбору

Речення спонукальне, окличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене звертанням. Звертання моя нерозумна тривого поширене, виражене іменником у кличному відмінку й узгодженими з ним присвійним займенником і прикметником.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Слова предметы и слова признаки.
Ви зараз читаєте: Синтаксичний розбір речення зі звертанням – Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)