Соціальна держава

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 4. Особа, суспільство, держава

5. Соціальна держава.

У конституційній характеристиці України разом із словом “пра­вова” використовується поняття “соціальна держава”. Зародження ідей соціальної держави пов’язане з іменами Сократа, Арістотеля, Платона. Ці ідеї розвинули І. Кант, Н. Макіавеллі, Дж. Локк і багато інших мислителів різних часів. Однак лише у ХХ ст. ідеї соціальної держави почали реалізовуватися на практиці. У законодавстві ряду держав – від Радянського Союзу до

Сполучених Штатів Америки – були закріплені права людей на отримання освіти, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, установлено норми, які забезпечували соціальний захист громадян. Федеративна Республіка Німеччина в 1949 р. стала першою у світі державою, яка закріпила поняття “соціальна держава” у конституції.

Соціальна держава покликана діяти в інтересах усього суспіль­ства, найширших верств населення. Для неї притаманні розвинуті системи охорони здоров’я й освіти. Соціальна держава забезпечує регулювання відносин між роботодавцями й найманими працівни­ками. Така держава намагається не допускати

виникнення гострих соціальних конфліктів.

Залежно від обставин і соціального статусу ми використовуємо різні поняття для позначення тих, з ким маємо справу, – людина, індивід, особистість, особа, громадянин. Громадянство є важливою юридичною категорією, що визначає правовий зв’язок між державою і людиною.

Між суспільством і державою виникають та існують різноманітні взаємні зв’язки й взаємозалежності. Ступінь взаємовпливу залежить від історичного типу держави, політичного режиму, який у ній існує.

Ідеї правової й соціальної держави народилися в стародавньому світі, були розвинуті мислителями XVIII ст. Вони пройшли шлях розвитку до сьогоденного визнання в більшості країн світу. Конституція України ви­значає нашу державу як правову й соціальну.

Правовій державі притаманні такі ознаки, як панування права в усіх сферах суспільного життя, визнання народного суверенітету, поділ дер­жавної влади, непорушність прав і свобод людини, відповідальність

Як громадянина перед державою, так і навпаки, ефективний нагляд за додержанням правових норм, високий рівень правової культури громадян.

Соціальна держава гарантує своїм громадянам достатній рівень життя, уникає гострих соціальних конфліктів, створює досконалі системи охорони здоров’я, соціального захисту.

Соціальна держава


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Схема колообігу феруму в природі.
Ви зараз читаєте: Соціальна держава