Особистість соціальна

Особистість соціальна – сукупність соціально значущих рис і якостей індивіда, трудового колективу, соціальної верстви або групи, які формують певну цілісність, зумовлену системою соціальних відносин, соціально-економічною діяльністю людей та їх взаємодією у процесі цієї діяльності. Видами такої діяльності є економічна, соціальна, правова, політична, культурна, ідеологічна тощо, тому в O. e. розрізняють економічні, соціальні, правові та інші риси й якості, які зазнають змін у процесі історичного розвитку. O. e. має свої специфічні потреби,

інтереси, використовує різні знаряддя праці. Важливою складовою O. e. є розвиток самосвідомості – неповторності, індивідуальності людини (власної самооцінки та самоповаги) як члена трудового колективу, організації, суспільства, виконуваних індивідом соціальних функцій, його соціальної поведінки. Особистість формується передусім у сім’ї, цілеспрямованим вихованням, навчанням, прилученням до надбань культури, до участі в різних видах асоційованої соціальної діяльності, в процесі яких людина оволодіває сукупністю знань, навичок, морально-етичних якостей, ціннісних орієнтирів та ін. Найважливішу роль серед різних
видів діяльності у формуванні O. e. відіграє економічна діяльність. Саме у цій сфері формуються такі соціальні якості людини, як творчі здібності, професійні властивості й навички, раціональне економічне мислення, різні психофізичні якості (цілеспрямованість, психологічна стійкість та ін.).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Мінеральне живлення рослин.
Ви зараз читаєте: Особистість соціальна