СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 34. СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Очікувані результати: учень називає складові соціальної сфери; характеризує рівень розвитку окремих галузей та їх проблеми; порівнює рівень розвитку соціальної сфери в Україні та інших країнах; оцінює вплив соціальної сфери на ефективність національної економіки й задоволення духовних і соціальних потреб населення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, схема “Соціальна сфера”.

Опорні поняття:

соціальна сфера, сфера послуг, товари народного споживання, рівень життя населення, споживчий ринок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Формування розвиненої, соціально орієнтованої економіки передбачає існування системи заходів, що сприяють зростанню добробуту, рівня та якості життя населення. Умови для організації основних видів діяльності людини, у тому числі трудової, побутової, духовної, створюють галузі соціальної сфери.

II. Актуалізація опорних знань

– Які види товарів народного споживання виробляє легка промисловість? машинобудування?

– Які послуги надають установи

охорони здоров’я?

– Які установи культури ви знаєте?

– Для чого потрібні житлово-комунальні служби?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Галузі соціальної сфери, їх значення

Дві групи: перша – забезпечення фізичних та інтелектуальних потреб людей, духовне збагачення особистості, друга – забезпечення фізіологічних потреб людей, а також матеріальні й побутові умови їхнього життя.

Складання схеми складу соціальної сфери

В економічному плані галузі соціальної сфери необхідні для відтворення робочої сили. Їх соціальне значення визначається необхідністю всебічного й гармонійного розвитку особистості.

2. Цілі соціальної політики щодо окремих галузей соціальної сфери

Галузь соціальної сфери

Цілі соціальної політики

Охорона здоров’я

Зміцнення здоров’я людей, збільшення довголіття. Задоволення потреб у медичному обслуговуванні, наданні лікувально-профілактичної допомоги. Виконання заходів щодо впровадження медичних стандартів, подолання соціальних диспропорцій у наданні медичної допомоги.

Забезпечення захисту людей, уражених радіацією, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Підвищення рівня медичного контролю умов праці й побуту людей

Освіта

Розвиток і саморозвиток особистості, пов’язані з оволодінням соціально значущим досвідом людства, утіленим у знаннях, уміннях, творчій діяльності й емоційно-ціннісному ставленні до світу.

Створення системи безперервного навчання, формування особистої мотивації щодо вдосконалення знань. Відродження традицій української національної школи

Культура й мистецтво

Створення, поширення й популяризація творів літератури й мистецтва, збереження та використання культурних цінностей, естетичне виховання людей, організація спеціальної освіти, відпочинку й дозвілля громадян

Житлово-комунальне господарство

Забезпечення нормальної діяльність систем життєзабезпечення житлових будинків та підприємств комунальної власності.

Реконструкція й оновлення житла, його матеріально-технічне забезпечення. Підвищення якості комунальних послуг

3. Проблеми розвитку соціальної сфери

IV. Закріплення матеріалу

– Які галузі входять до складу соціальної сфери? Наведіть приклади галузей, що задовольняють фізичні та інтелектуальні потреби людей.

– Чому рівень розвитку більшості галузей соціальної сфери відстає від вимог суспільства? З чим пов’язані відмінності в забезпеченні товарами широкого вжитку та послугами різних верств населення?

– Доведіть, що інвестиції в соціальну сферу сприяють економічному зростанню країни.

– Останнім часом поширюється надання фінансових послуг. Які види цих послуг ви знаєте? Які заклади їх надають?

V. Домашнє завдання

Для записів:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Динамика 2 тематичне оцінювання відповіді.
Ви зараз читаєте: СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ