Сполуки Феруму (IІI) – ФерумХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.5. Ферум

8.5.2. Сполуки Феруму ( III )

Ферум(ІІІ) оксид Fe2О3 – найстійкіша природна спорка Феруму, порошок бурого кольору, має атомні кристалічні гратки, у воді не розчиняється. Ферум(ІІІ) оксид виявляє слабкі амфотерні властивості (з переважанням основних) – легко реагує з кислотами:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Виявляє слабкі кислотні властивості при сплавлянні з лугами і карбонатами

лужних металічних елементів:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Натрій ферит, що утворився, у водному розчині повністю розкладається водою (гідролізує):

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Відновники відновлюють ферум(ІІІ) оксид до заліза:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Добування ферум(ІІІ) оксиду Ферум(ІІІ) оксид одержують термічним розкладанням ферум(ІІІ) гідроксиду або ферум(ІІІ) нітрату:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Його також одержують під час випалювання піриту FeS2:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Ферум(ІІІ) гідроксид Fe(OH)31 – нерозчинна у воді речовина бурого кольору зі слабкими амфотерними властивостями

(з переважанням основних):

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Реакції з концентрованими розчинами лугів протікають лише при тривалому нагріванні. При цьому утворюється стійкий гідроксокомплекс K3 :

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Добування ферум(ІІІ) гідроксиду

Ферум(ІІІ) гідроксид одержують з розчинних у воді солей Феруму(III) під час їхньої взаємодії з лугами:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Солі Феруму(III), які утворені сильними кислотами, добре розчиняються у воді, можуть утворювати кристалогідрати: Fe(NО3)3 · 9Н2О, Fe2(SО4)3 · 9Н2О, FeCl3 · 6Н2О. Солі Fe3+ гідролізують по катіону:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Сполуки Феруму(III) виявляють окисні властивості, а тому при взаємодії з відновниками Fe3+ перетворюється на Fe2+:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Якісні реакції на йон Fe3+:

1. Реактив – калій гексаціаноферат(ІІ) (жовта кров’яна сіль). Утворюється темно-синій осад – берлінська лазур:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

2. Реактив – калій (або амоній) тіоціанат. Утворюється ферум(ІІІ) тіоціанат криваво-червоного кольору:

Сполуки Феруму (IІI)  Ферум

Використання заліза та сполук Феруму

Чорна металургія (виробництво заліза та його сплавів) становить 90 % світової металургії. Чорна металургія є основою розвитку багатьох галузей виробництва: на машинобудування йде третина чорного металу, на будівництво (як конструкційний матеріал, для виготовлення залізобетону) – чверть; значну частину використовують також у транспорті.

Сплави на основі заліза (феромагнітні) застосовують в електротехніці у виробництві трансформаторів і електродвигунів.

Ферум(ІІ) оксид FeO є одним з компонентів кераміки, пігментом для фарб і термостійкої емалі.

Ферум(ІІІ) оксид Fe2О3 використовують як мінеральну фарбу охру.

Магнетит Fe3О4 застосовують у виробництві жорстких дисків, а ультрадисперсний порошок – як тонер у чорно-білих лазерних принтерах.

Залізний купорос (ферум(ІІ) сульфат гептагідрат) FeSО4 · 7Н2О використовують для боротьби зі шкідниками рослин, при виробництві мінеральних фарб, у будівництві.

Ферум(ІІІ) хлорид застосовують для очистки води, як протраву при фарбуванні тканин, у радіотехніці для протравлення друкованих плат, в органічному синтезі – як каталізатор.

Водні розчини FeCl2, FeCl3, FeSО4 використовують як коагулянти, щоб очистити воду для промислових підприємств.

Ферум(ІІІ) нітрат нонагідрат Fe(NО3)3 · 9Н2О застосовують як протраву в процесі фарбування тканин.

______________________________________________________________

1 Як і у випадку з Fe3О4, речовини з формулою Fe(OH)3 не існує. При спробі її отримання утворюється Fe2О3 · nН2O або FeO(OH) – ферум(ІІІ) метагідроксид.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Порядок виконання дій у виразі.
Ви зараз читаєте: Сполуки Феруму (IІI) – Ферум