Тема 22. Ферум


Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 22. Ферум

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте формулу сполуки, в якій масова частка Феруму найбільша:

A. FеО;

Б. FеS;

B. Fе2O3;

Г. Fе3O4.

Тема 22. Ферум

2. Позначте номер періоду Періодичної системи, в якій розташований Ферум:

A. 8;

Б. 6;

B. 4;

Г. 3.

Тема 22. Ферум

3. Позначте, що має статися з атомом Феруму, щоб утворився

іон Fе2+:

A. Віддати 2 електрони;

Б. Прийняти 1 електрон;

B. Віддати 1 електрон;

Г. Прийняти 2 електрони.

Тема 22. Ферум

4. Позначте формулу ферум(ІІІ) оксиду:

A. O3F;

Б. F2O;

B. Fе2O3;

Г. F2O3.

Тема 22. Ферум

5. Позначте вірне твердження про захист металів від корозії:

A. Метали, що розташовані під водою, не піддаються корозії;

Б. Для захисту від корозії необхідно припинити контакт металевої поверхні з навколишнім середовищем;

B. Для захисту від корозії необхідно металеві поверхні робити дзеркальними;

Г. Для захисту від корозії необхідно металеві поверхні зачищати

наждаковим папером.

Тема 22. Ферум

6. Позначте атомну масу Феруму:

A. 112;

Б. 14;

B. 26;

Г. 56.

Тема 22. Ферум

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте фізичні властивості заліза:

1. Має температуру плавлення менше за 200 °С;

2. Має жовте забарвлення;

3. За звичайних умов тверда речовина;

4. Не має запаху;

5. Добре розчиняється у воді;

6. Має добру теплопровідність.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 1, 2, 5;

B. 3, 4, 6;

Г. 1, 3, 4.

Тема 22. Ферум

8. Позначте можливі продукти взаємодії заліза з киснем:

1. Fе + Н2;

2. FеО + Н2;

3. FеО;

4. Fе2O3;

5. Fе + Н2O;

6. Fе3O4.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 1, 2, 5;

B. 1, 2, 6;

Г. 3, 4, 6.

Тема 22. Ферум

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

Реагенти

1. 2FеS + 3O2;

2. 4FеS + 7O2;

3. 2FеS2 + 5O2;

4. 2FеS2+ 11O2.

Продукти реакції

A. 2FеО + 4SO2;

Б. 2FеО + 2SO2;

B. 2Fе2O3 + 4SO2;

Г. 2Fе2O3 + 2SO2;

Д. 2Fе2O + 8SO2.

Тема 22. Ферум

10. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

Реагенти

1. 2Fе + O2;

2. 4Fе + 3O2;

3. 3Fе + 2O2;

4. 4FеО + O2.

Продукти реакції

A. 2Fе2O3;

Б. 2F3O4;

B. 2Fе2O3;

Г. 2FеО;

Д. Fе3O4.

Тема 22. Ферум

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть сполуки у послідовності збільшення в них масової частки Феруму:

A. Fе3O4;

Б. FеF3;

B. Fе2O3;

Г. FеО.

Тема 22. Ферум

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. При згорянні заліза масою 14 г було витрачено кисень масою 4 г. Обчисліть масу продукту реакції.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Кількісні збірні числівники.
Ви зараз читаєте: Тема 22. Ферум