ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ


Мета:

– навчальна: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми “Дієслово як частина мови”; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання дієслів у мовленні;

– розвивальна: удосконалити навички розпізнавати мовні явища, установлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо.

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити з різноманітністю флори й фауни в Україні й Землі.

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання

тестових завдань закритої й відкритої форми.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

IV. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗАКРИТОЇ Й ВІДКРИТОЇ ФОРМИ ЗА ВАРІАНТАМИ

Варіант І

1. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.

А Працював би, купують, заспіваймо.

Б

Будемо говорити, обступаючи.

В Розуміючи, надісланий, ховаючи.

Г Учити, навчивши, учіння.

2. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.

А Охопити, побачити, ішов. Б Говорити, спати, сміятися.

В Сидіти, наїжачитися, діждалися. Г Малювала, стежити, махати.

3. Установити відповідність між дієсловами та їхніми видо-часовими формами.

А Доконаний вид, майбутній час

1 Буду в’язати

Б Недоконаний вид, майбутній час

2 Перечитав

В Доконаний вид, минулий час

3 Працюватимемо

4 Змалюю

5 Підписав

6 Зроблю

4. Установити відповідність між дієсловами та їхньою часовою формою.

А Минулий

1 Сподіватимусь, буде малювати

Б Теперішній

2 Відпочинеш, полечу

В Майбутній

3 Працюють, ігнорує

4 Сконала, допомогли

5 Відвідав, утекли

6 Буду грати, лякатиму

5. Установити відповідність між дієсловами та їхніми способовими формами.

А Дійсний

1 Поллється, задзвонить

Б Умовний

2 Спишіть, принеси

В Наказовий

3 Розказала, турбують

4 Допоміг би, прийшла б

5 Спечіть, стежте

6 Обгрунтувала б, прибіг би

6. Установити відповідність між дієсловами і способами їх творення.

А Префіксальний

1 Нявкати, рожевіти

Б Суфіксальний

2 Переписати, відійти

В Префіксально-суфіксальний

3 Богохульствувати, красномовити

Г Складання слів

4 Попоїсти, провідати

5 Столярувати, тиснути

6 Поглиблювати, пританцьовувати

7. Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку.

А Клеїти, сіяти, змагатись. Б Боронити, мовчати, думати.

В Відчувати, відповідати, шити. Г Нести, червоніти, доїти.

8. Допущено помилку у правописі особових закінчень дієслів у рядку.

А Волочиш, поять. Б Клеять, схочеш.

В Одужаємо, спізнимося. Г Бачать, удариш.

9. М’який знак уживається в усіх словах рядка.

А Змагаєш..ся, здаєт..ся, визнач..те. Б Злаз..мо, ляж..те, хвал..імо.

В Підкресл..імо, чист..те, грай..те. Г Сяд..мо, глян..те, уявляєт..ся.

10. Установіть відповідність між дієсловами і правилами написання частки не з ними.

А Не пишемо разом, тому що це до помагає визначити значення слова

1 (Не) волити

2 (Не) здужати (хворіти)

Б Не пишемо разом у префіксі недо-

3 (Не) долюблювати

В Не пишемо окремо з усіма формами дієслова

4 (Не) порушую

Г Не пишемо разом, тому що без не не вживається

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В.

11. Скласти два речення з безособовими дієсловами. Визначити їхню синтаксичну роль.

Варіант ІІ

1. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.

А Побажав би, кричати, любімо.

Б Хвилюватися, стукаючи, чекання.

В Затремтіла, вимитий, порозумнішати.

Г Жбурляй, падаючи, гупнути.

2. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.

А Креслити, хватати, луснула.

Б Зеленіти, стукати, кличу.

В Виплескати, митися, відвідати.

Г Розтанула, залишив, спотикається.

3. Установити відповідність між дієсловами та їх видо-часовими формами.

А Доконаний вид, майбутній час

1 Вишиватиму

Б Недоконаний вид, майбутній час

2 Зварю

В Доконаний вид, минулий час

З Переписала

4 Напишу

5 Буду співати

4. Установити відповідність між дієсловами та їхніми часовою формою.

А Минулий

1 Махатиму, буду вчити

Б Теперішній

2 Спекла, приїхали

В Майбутній

3 Склеїла, допомогли

4 Вирізають, читає

5 Вивчиш, побіжу

6 Дріботить, рушає

5. Установити відповідність між дієсловами та їхніми способовими формами.

А Дійсний

1 Будував би, відпочивала б

Б Умовний

2 Виконайте, з’ясуйте

В Наказовий

3 Проїжджав, передавала

4 Розплутав би, скинула б

5 Сердиться, надувся

6 Бережімо, відпочиваймо

6. Установити відповідність між дієсловами і способами їхніми творення.

А Префіксальний

1 Вибігти, приліпити

Б Суфіксальний

2 Бліднути, ближчати

В Префіксально-суфіксальний

3 Заморожувати, притискати

Г Складання слів

4 Верховодити, вільнодумствовати

5 Відштовхнути, збігти

6 Киснути, косити

7. Усі дієслова належать до ІІ дієвідміни в рядку.

А Сидіти, грати, молоти. Б Спати, грати, колоти.

В Робити, клеяти, бігти. Г Гудуть, сушать, гріються.

8. Допущено помилку у правописі особових закінчень дієслів у рядку.

А Одужаємо, спізнимося, зморишся.

Б Відчиниш, допустиш, відкриєш.

В Колиш, ревлять, біжете.

Г Гудуть, сушать, гріються.

9. М’який знак уживається в усіх словах рядка.

А Смієш..ся, хвал..імо, сіда..ймо.

Б Змен..шити, стан..те, розносит..ся.

В Снит..ся, повіс..мо, сяд..те.

Г Тренуєш..ся, змагаєш..ся, ховай..ся.

10. Установіть відповідність між дієсловами і правилами написання частки не з ними.

А Не пишемо разом, тому що це до

1 (Не)зчутися

Помагає визначити значення слова

2 (Не) має (не володіє)

Б Не пишемо разом у префіксі недо-

3 (Не) дооцінювати

В Розрізняти дієслова за значеням

4 (Не) стямитися (втратити самовла-

Г Не пишемо разом, тому що без не не вживається

Дання)

Скласти два речення з безособовими дієсловами. Визначити їхню синтаксичну роль.

V. ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЧИТАННЯ

МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

ЕВОЛЮЦІЯ ВІДНОСИН ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ

З появою на планеті Земля людини, з її розвитком, розмноженням, міграціями, адаптацією й активізацією діяльності в біосфері почали розвиватися процеси особливого, антропогенного характеру. З самого початку поведінка людини в довкіллі почала відрізнятися від поведінки інших вищих істот особливою агресивністю і мала характер не рівноправного співмешканця середовища існування, а підкорювача, насильника, споживача, не здатного до самообмежень.

Мільйони років тому (епоха палеоліту, мезоліту) – для людської спільноти було характерне пристосування до природи, велика повага до її сил і явищ, а для людської діяльності – збирання дарів природи, виготовлення примітивних знарядь праці, мисливство, рибальство. Пізніше, в неоліті (84 тис. років тому), започатковане примітивне землеробство, скотарство, почалося виготовлення досконаліших знарядь праці з кістки, рогу, каменю, дерева (гачки, сітки, сокири, човни, глиняний посуд), будівництво перших жител і святилищ.

Першого удару природі людина завдала з початком інтенсивного розвитку землеробства, скотарства, особливо в період, коли площі земель для сільськогосподарських угідь люди почали готувати, випалюючи тисячі гектарів лісів (пізній неоліт). Також полювали на диких звірів, завдаючи величезної шкоди природі. А розвиток тваринництва супроводжувався виїданням і витоптуванням трав’яних масивів на великих площах аж до їх повної деградації.

На початку неоліту, коли людство винайшло лук, спис та інші знаряддя ефективного вбивства, дуже швидко було знищено мамонтів та інших крупних тварин майже на всій планеті.

Настала перша глобальна екологічна криза (у зв’язку з тим, що було вичерпано джерело харчування). Але людство в неоліті освоїло землеробство й приручило тварин (почало розвиватися скотарство) й цим створило собі нову екологічну нішу.

З розвитком землеробства й скотарства розпочалися перші локальні й регіональні екологічні кризи, спричинені різкою зміною складу флори, фауни, грунтів, мікроклімату, різким зменшенням природних біологічних ресурсів.

Наступний етап збільшення антропогенного тиску на довкілля приніс розвиток промисловості. Він розпочався з XV-XVIII ст., коли кількість населення перевищила 500 млн і були досягнуті значні успіхи в розвитку будівництва, техніки, хімії, почалося вивчення й освоєння Світового океану.

З кінця XVIII і до першої половини XX ст., коли почався бурхливий розвиток фізики, хімії, техніки, були винайдені паровий двигун, електричний мотор, освоєна атомна енергія, в небо піднялись перші літаки, Європу й Північну Америку обплутали тисячі кілометрів залізниць, а кількість населення перевищила 3,5 млрд осіб, розвиток негативних екологічних явищ став глобальним, хоча ще й не мав кризового характеру. Основними особливостями взаємовідносин людини з природою в цей період були активне “підкорення природи”, боротьба з нею, хижацьке споживання всіх її ресурсів із упевненістю, що вони невичерпні.

Друга половина XX ст.- це період атомної енергії і комп’ютеризації, особливістю якого є активний розвиток другої глобальної екологічної кризи. До неї призвели суперіндустріалізація, суперхімізація, супермілітаризація, суперспоживання і, як наслідок, перевиснаження природних ресурсів і перезабруднення довкілля, початок деградації біосфери.

XX ст. закінчується поглибленням глобальної екологічної кризи, надзвичайно низьким рівнем екологічної освіти й свідомості в більшості населення, подальшим нарощуванням промислових та сільськогосподарських виробничих потужностей з одночасною нещадною експлуатацією всіх видів природних ресурсів.

Нова екологічна криза в історії людства є глибшою і трагічнішою, і подолати її буде надзвичайно важко. Вона спричинить значні міграції народів і, як уважають провідні вчені, може спровокувати війни, інші соціальні потрясіння локального, регіонального і навіть глобального масштабу (З журналу).

Виконання завдань тестового характеру

1. Яке основне призначення прослуханого тексту?

А Формування моральних якостей та естетичних смаків слухача.

Б Занепокоєння станом природи.

В Повідомлення наукових даних суспільству.

Г Активний вплив на слухача й спонукання до збереження навколишнього середовища.

2. Визначити стильові особливості, характерні для тексту.

А Багатозначна образна лексика, декларативність.

Б Емоційність, простота, доступність.

В Образність мовлення, використання слів у переносному значенні.

Г Велика кількість термінів, точність слововживання.

3. Чим відрізняється поведінка людини від поведінки вищих істот?

А Доброзичливістю. Б Агресивністю.

В Раціональним ставленням. Г Самообмеженням.

4. У які із зазначених епох для людської спільноти було характерне пристосування до природи?

А Палеоліт, неоліт. Б Неоліт, мезоліт.

В Палеоліт, мезоліт. Г Палеоліт.

5. Коли людина завдала природі першого удару?

А З початком інтенсивного розвитку будівництва, землеробства.

Б З початком інтенсивного розвитку скотарства, гончарства.

В З початком інтенсивного розвитку торгівлі.

Г З початком інтенсивного розвитку землеробства, скотарства.

6. У який період були знищені мамонти та інші крупні тварини?

А Коли випалювали ліси.

Б Коли почало розвиватися землеробство.

В Коли люди винайшли знаряддя ефективного вбивства.

Г Коли почало розвиватися скотарство.

7. У зв’язку з чим настала перша глобальна екологічна криза?

А У зв’язку з розвитком землеробства.

Б У зв’язку з розвитком скотарства.

В У зв’язку з розвитком науки й техніки.

Г Було вичерпано джерело харчування.

8. Унаслідок чого розпочався наступний тиск людини на довкілля?

А Унаслідок розвитку скотарства.

Б Унаслідок розвитку промисловості.

В Унаслідок розвитку землеробства.

Г Унаслідок розвитку медицини.

9. Які взаємовідносини були між людиною і природою з кінця XVIII до початку ХХ ст.?

А Щира повага. Б Гармонія стосунків.

В Природа – цар. Г “Підкорення природи”.

10. Як названо період другої половини ХХ ст.?

А Мезоліт.

Б Період атомної енергії.

В Період комп’ютеризації.

Г Період атомної енергії і комп’ютеризації.

11. Сформулюйте основну думку тексту.

12. Чому нова екологічна криза в історії людства є глибшою і трагічнішою? Свою відповідь детально прокоментуйте.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

– Які способи словотворення характерні для дієслів?

– Від яких частин мови творяться дієслова?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему “Способи творення дієслів”. .

Знайти і записати в зошити текст, який би розповідав про лікувальні властивості рослин вашого краю. Виписати дієслова, утворені різними способами. Розібрати ці слова за будовою.

Оцінювання тестових завдань

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Ключ

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як подати у вигляді степеня вираз.
Ви зараз читаєте: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ