КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

Урок № 56

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників з розділу “Стилістичні засоби лексикології та фразеології”, з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; розвивати навички роботи з тестовими завданнями, навички самостійної роботи; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: урок перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II.

Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.

IV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

> Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?

А П’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;

Б ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;

В

стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає;

Г сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов.

2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.

А Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).

Б Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив Т. Г. Шевченко (3 журналу).

В Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав – все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).

Г Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. Стороженко).

3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько).

А Омонімами;

Б паронімами;

В антонімами;

Г синонімами.

4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

А Розгорнути книгу – закрити книгу, мітити крейдою – мітити в серце;

Б піщана коса – дівоча коса, веселі люди – сумні люди;

В материнська ласка – хижа ласка, маскарадний бал – високий бал;

Г плакати від щастя – сміятись від щастя, написати листа одержати листа.

5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?

А Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі;

Б кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;

В горло драти, криком кричати, милити шию;

Г лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх.

6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?

А Ні пари з уст, мало ще каші з’їв;

Б молоко на губах, курча жовтороте;

В горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;

Г немає гаразду в голові, жуки в голові.

7. Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд пись мечників – кінний заїзд?

А Синонімами;

Б антонімами;

В паронімами;

Г омонімами.

8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?

А Ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати;

Б різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;

В точити балачки, на весь голос, не своїм голосом;

Г городити теревені, смаленого дубаплести, химині кури розводити.

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.

А Говоріння, балакання, балачка, погроза;

Б сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення;

В багатослів’я, незгода, дорікання, докір;

Г базікання, звинувачення, колотнеча, спір.

> Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.

А Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;

Б любо, мило, весело, приємно;

В горизонт, обрій, небосхил, височина;

Г рясний, густий, буйний, розкішний;

Д слабкий, нечутний, добрий, сумирний.

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.

А Дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;

Б п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;

В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза;

Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;

Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом.

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.

А Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть – котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).

Б Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).

В Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши (М. Пригара).

Г Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара).

Д Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).

> Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою. Кожна цифра може використовуватися лише один раз.

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.

1 Гарний

2 Відстати

3 Далеко

4 Даремно

А У чорта на болоті;

Б ні за цапову душу;

В ні в казці сказати, ні пером описати;

Г класти зуби на полицю;

Д пасти задніх.

> Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.

Росинки в роті не мати; обводити поглядом; не по кишені; міряти поглядом; як по писаному; стріляна птиця.

Варіант 2

> Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами.

А Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов;

Б п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;

В ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;

Г стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає.

2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.

А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка.

З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав – все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).

Б Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. Сторожеико).

В Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).

Г Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, револю’ ційне крило якого очолив Т. Г. Шевченко (3 журналу).

3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько).

А Синонімами;

Б омонімами;

В паронімами;

Г антонімами.

4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

А Піщана коса – дівоча коса, веселі люди – сумні люди;

Б розгорнути книгу – закрити книгу, мітити крейдою – мітити в серце;

В плакати від щастя сміятись від щастя, написати листа одержати листа;

Г материнська ласка – хижа ласка, маскарадний бал – високий бал.

5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?

А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;

Б горло драти, криком кричати, милити шию;

В лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх;

Г зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі.

6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?

А Немає гаразду в голові, жуки в голові;

Б горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;

В молоко на губах, курча жовтороте;

Г ні пари с уст, мало ще каші з’їв.

7. Якими лексичними одиницями є виділені слова; з’їзд письменників – кінний заїзд?

А Антонімами;

Б синонімами;

В омонімами;

Г паронімами.

8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?

А Городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити;

Б ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати’;

В різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;

Г точити балачки, на весь голос, не своїм голосом.

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.

А Багатослів’я, незгода, дорікання, докір;

Б базікання, звинувачення, колотнеча, спір;

В говоріння, балакання, балачка, погроза;

Г сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення.

> Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.

А Горизонт, обрій, небосхил, височина;

Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний;

В дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;

Г рясний, густий, буйний, розкішний;

Д любо, мило, весело, приємно.

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.

А Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;

Б дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом;

В дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;

Г п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;

Д Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза.

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.

А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).

Б Тридцять весел з літа вгору одним помахом, надає, не хлюпнувши (М. Пригара).

В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара).

Г Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).

Д Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть – котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.

1 Відстати.

2 Даремно.

3 Гарний.

4 Далеко.

А У чорта на болоті;

Б ні за цапову душу;

В ні в казці сказати, ні пером описати;

Г класти зуби на полицю;

Д пасти задніх.

> Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.

Стріляний вовк; діймати до серця; виводити з терцю; сам не свій; викинути з голови; прикусити язика.

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання

Відкритої форми

З вибором однієї правильної відповіді

З вибором кількох правильних відповідей

На встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Варіант 1

Б

В

В

В

Б

Б

Б

Г

Б

А, Г

Б, Д

А, В

1 – В, 2 – Д,

3 – А, 4 – Б

Варіант 2

В

А

Г

Г

А

В

Г

А

Г

В, Г

Б, Г

Б, Д

1 – Д, 2 – Б,

3 – В, 4 – А

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

5

24-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бали

1 б.

V. Підсумок уроку

> Організований збір контрольних зошитів.

> Відповіді на питання, що виникли в учнів під час написання контрольної роботи.

VII. Домашнє завдання

> Індивідуальне завдання з повторення вивченого.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Звуковий запис слова волосся.
Ви зараз читаєте: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)