Тематична контрольна робота “Механічна робота та енергія”

Мета : перевірити якість засвоєння знань учнями з теми “Робота і енергія”; встановити рівень навчальних досягнень учнів; розвивати логічне мислення і увагу, уміння правильно розподіляти час та цінувати кожну хвилину; виховувати вимогливість до себе.

Тип уроку : контролю та оцінки знань, вмінь, навичок.

Обладнання : картки для тематичного оцінювання.

ХІД УРОКУ

Варіант 1

1. Яке тіло виконує роботу?

А Нерухоме;

Б рухоме;

В те, на яке не діють сили;

Г те, яке рухається перпендикулярно до сили. (1 бал)

2. Кінетична

енергія тіла зростає:

А у разі збільшення швидкості;

Б у разі зменшення маси;

В у разі зупинки тіла;

Г у разі підняття тіла вгору. (1 бал)

3. Який із простих механізмів належить до похилої площини?

А Важіль;

Б блок;

В коловорот;

Г клин. (1 бал)

4. ККД похилої площини дає виграш:

А у роботі;

Б силі;

В переміщенні;

Г часі. (1 бал)

5. Яку роботу треба виконати, щоб підняти вантаж масою 20 кг на висоту 120 см? (2 бали)

6. Скільки часу повинен працювати насос потужністю 50 кВт, щоб із шахти глибиною 150 м відкачати воду об’ємом 200 м3? (3 бали)

7 .Вантаж масою 48 кг піднімають на другий

поверх споруджуваного будинку за допомогою рухомого блока, діючи на вірьовку силою 0,84 кН. Визначте ККД установки. (3 бали)

Варіант 2

1. Відношення плечей важеля дорівнює:

А відношенню сил;

Б оберненому відношенню сил;

В відношенню часу;

Г оберненому відношенню часу. (1 бал)

2. Потенціальна енергія зменшується під час:

А підняття тіла над поверхнею Землі;

Б руху по горизонтальній дорозі;

В падіння тіла на землю;

Г руху тіла по колу. (1 бал)

3. Нерухомий блок дає:

А виграш у силі в два рази;

Б виграш у відстані;

В виграш у роботі;

Г зміну напрямку сили. (1 бал)

4. Кому з учених належить вислів: “Дайте мені точку опори, і я підійму Землю!”?

А Ньютону;

Б Галілею;

В Архімеду;

Г Джоулю.

5. За який час двигун потужністю 400 Вт виконає роботу 6 кДж? (2 бали)

6. Вантаж вагою 240 Н піднімають за допомогою нерухомого блока на висоту 8 м, прикладаючи силу 300 Н. Який ККД блока?

7. На короткому плечі важеля підвішено вантаж масою 100 кг. Вантаж підняли на висоту 8 см, при цьому точка опори прикладання діючої сили перемістилась на висоту 40 см. Знайдіть, яку силу при цьому приклали до довгого плеча, якщо ККД важеля 80 %.

ІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завершити роботу над навчальним проектом.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Словотвірний ланцюжок.
Ви зараз читаєте: Тематична контрольна робота “Механічна робота та енергія”