Тире між підметом і присудком – Члени речення


УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Члени речення

Тире між підметом і присудком

Тире ставиться:

1. Тире між підметом і присудком ставиться, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку, а дієслова-зв’язки немає. При цьому присудок може бути як непоширеним, так і поширеним:

Бук – дерево. Три та сім – десять. Київ – Столиця України. Мистецтво – найкращий педагог (О. Гончар). Пісня і праця – великі дві сили, їм я бажаю до скону служить (І. Франко).

2. Між

підметом і присудком, коли один із цих членів речення (або обидва) є інфінітивом:

Говорити – річ нудна.

Працювати – сліддо дна (М. Рильський). Життя прожити – не поле перейти (Прислів’я).

3. Перед Це (це є), оце, то, ось, (це) значить, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова, приєднується за допомогою цих слів до підмета:

Гетьман, може, як ніхто інший знав, що любити Україну – це найперше захистити їі надійно від усіх ворогів (О. Лупій).

Сміле слово – то наші гармати,

Світлі вчинки – то наші мечі (П. Грабовський).

Зернина – то життя у

сповитку (І. Кащук).

Серце чисте співця –

То ранкової відблиск роси (О. Ющенко).

4. На місці пропущеного присудка:

Крізь шибку виднілись білі колони тераси, а за ними – квітник (М. Коцюбинський).

Без витоку нема ріки,

Як без коріння – крони (П. Осадчук).

Тире не ставиться:

1. Якщо підмет або присудок виражаються займенником, прикметником, дієприслівником, порядковим числівником:

Я син народу (І. Франко). Творчість завжди мрійна і тривожна (В. Симоненко).

2. Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять слова Як, ніби, наче, мов, немов:

Хата як писанка.

3. Перед заперечним присудком, вираженим іменником у називному відмінку із заперечною часткою Не: Серце не камінь.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Речення з непоширеними звертаннями.
Ви зараз читаєте: Тире між підметом і присудком – Члени речення