Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення


УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення

В одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі (Ю. Мушкетик).

1. Речення складне, сполучникове, складносурядне.

2. Має дві граматичні основи: 1) Простір розсунувся, 2) Зорі стали ближчі; прості речення пов’язані між собою сполучником І (єднальний).

3. Кома не ставиться, тому що у них є спільний другорядний член речення, обставина часу: В одну мить.

4. Перше речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне; підмет – Простір, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) – Розсунувся, виражений дієсловом; розсунувся (коли?) в одну мить (обставина часу, виражена іменником із числівником).

Друге речення: розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне: підмет – Зорі, виражений іменником; присудок – Стали ближчі, виражений дієсловом-зв’язкою стали й іменною частиною Ближчі, присудок складений іменний.

5. і [].

Становище канади після другої світової війни.
Ви зараз читаєте: Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення