Складені присудки – Члени речення


УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Члени речення

Складені присудки

Складеним називається присудок, виражений двома або кількома словами. Складені присудки бувають дієслівні та іменні.

Складений дієслівний присудок містить допоміжне дієслово, яке своїми граматичними ознаками узгоджується з підметом, вказує на час та спосіб дії, на початок, тривалість, кінець, бажаність чи можливість дії і неозначену форму дієслова, що виражає саму сутність дії:

Поет Мусить постійно Враховувати рівень читача (В.

Стус).

Допоміжними бувають дієслова Стати, могти, починати, продовжувати, закінчити, хотіти, бажати, прагнути, вирішити та ін.:

Потім уже Софійка Стала Розглядати Заболотного спокійно (О. Гончар).

У допоміжній частині дієслівного складеного присудка можуть також уживатися:

– прикметники Ладен, згоден, повинен, радий:

Я готовий випести всі випробування (Ю. Збанацький);

– дієприкметники Змушений, покликаний, приречений, зобов’язаний:

Я зобов’язаний допомогти старому (М. Стельмах);

– присудкові прислівники Треба, можна, необхідно, слід, соромно, шкода, жаль, пора:

Треба твердо

нам в бою стояти (І. Франко).

Іменним складеним присудком називається присудок, що складається з допоміжного дієслова та іменної частини.

У ролі допоміжного, як правило, виступає слово Бути в усіх його формах. Рідше – дієслова Ставати, вважатися, називатися, видаватися, являти собою, становити. Часто допоміжне дієслово пропускається, і тоді говоримо про нульове допоміжне слоВо.

Міні проект на тему угруповання тварин.
Ви зараз читаєте: Складені присудки – Члени речення