Уявлення про звичайні дробиУРОК 67

Тема. Уявлення про звичайні дрби

Мета: навчити застосовувати знання про звичайний дріб, його запис та зміст для розв’язування простих задач на дроби; перевірити засвоєння учнями названого матеріалу.

Тип уроку: застосовування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Вибірково перевіряються зошити із домашнім завданням.

2. Індивідуально. 4-5 учнів отримують завдання на матеріал, що пройдений на попередніх уроках теми (можна запропонувати №№ 236 з робочого зошита).

3. Фронтально.

Усні вправи

1) Який із наступних записів є записом дробу зі знаменником 17 і чисельником 5?

А) Уявлення про звичайні дроби; б) Уявлення про звичайні дроби; в) Уявлення про звичайні дроби; г) Уявлення про звичайні дроби.

2) Яку частину кола становить заштрихована фігура на рис. 100? Яку частину становить незаштрихована частина?

Уявлення про звичайні дроби

3) У саду росло 24 сливи, що становить Уявлення про звичайні дроби усіх дерев. Скільки дерев росло в саду?

4. Знайдіть Уявлення про звичайні дроби суми чисел 12 і 9.

II. Застосування навичок

Розв’язування вправ з підручника

№ 670. Вправа на закріплення поняття про дріб, чисельник,

знаменник та їх зміст. Додатково можна запропонувати запитання: яке з накреслених чисел лежить правіше? лівіше? що це може означати?

№ 673. Розв’язання. Спочатку треба зайти площу квадрата:

S = 82 = 64 (см2),

Потім записати дріб, який показує заштриховану частину квадрата.

А) Квадрат поділено на 8 рівних частин (8 – це знаменник), заштриховано 2 таких (нижче 2-чисельник), Уявлення про звичайні дроби від 64 см2 – це 64 = 8 -2 = 16 (см2).

Б) Квадрат поділено на 16 рівних частин, не заштриховано 6 таких частин, отже, заштриховано Уявлення про звичайні дроби частини квадрата, тобто 64 : 16 – 6 = 24(см2).

Відповідь. 16 см2; 24 см2.

№ 681.

1) 612 : 17 – 5 = 180 (т) ячменю – Івану;

2) 612 – 180 = 432 (т) – решта;

3) 432 : 16 – 9 = 243 (т) – Назару;

4) 432 – 243 = 189 (т) – Тарасу

[або: 3) Уявлення про звичайні дроби – Тарасу; 4) 432 : 16 – 7 = 189 (т)].

Відповідь. 189 (т).

№ 689.

1) 342 : 12 – 25 = 675 – сума;

2) 675 – 324 = 351 – другий доданок

[або 1-й доданок – Уявлення про звичайні дроби, другий 25 – 12 = 13, Уявлення про звичайні дроби.

2) 342 : 12 – 13 = 351 – другий доданок].

Відповідь. 351.

III. Самостійна робота
Варіант 1 [2]

1. Виразіть у метрах [у квадратних метрах]:

1) 5 см; 2) 3 дм; 3) 4 дм 2 см; [1) 8 см2; 2) 4 дм2; 3) 5 дм2 7 см2.]

2. Розв’яжіть задачу.

1) У хлопчика було 56 зошитів, з них Уявлення про звичайні дроби становили зошити в клітинку. Скільки зошитів у клітинку було у хлопчика?

2) У саду росло 36 яблунь, що становило Уявлення про звичайні дроби усіх дерев. Скільки дерев росло в саду?

[1) У класі 32 учні, з них Уявлення про звичайні дроби хлопчиків. Скільки хлопчиків навчається в цьому класі?

2) Купили 6 кг шоколадних цукерок, що становить Уявлення про звичайні дроби усіх куплених цукерок. Скільки цукерок було куплено?]

3*. Знайдіть число, Уявлення про звичайні дроби якого становлять Уявлення про звичайні дроби числа 210.

[Знайдіть число, Уявлення про звичайні дроби якого становлять Уявлення про звичайні дроби числа 350.]

IV. Домашнє завдання

П. 22, № 671; 674; 688; 690, на повторення № 692.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Як людина використовує багаторічну мерзлоту.
Ви зараз читаєте: Уявлення про звичайні дроби