Біополітика


Біополітика – концепція, в якій політичні та соціальні відносини в межах окремих країн та міжнародні відносини розглядають через призму біологічних факторів, зокрема шляхом перенесення законів біології на закони розвитку суспільства. До таких законів біології належать боротьба за існування та виживання, природний добір та ін. Ця концепція сформувалась у другій половині XIX ст. на основі робіт англійського філософа Т. Гоббса, австрійського вченого З. Фрейда та ін., які пояснювали конфлікти, війни тощо вродженими природними здібностями та

інстинктами людей, а також природним станом суспільства. Австрійський учений Конрад Лоренс у праці “Про агресію” (1967) проповідує ідею інстинктивної агресивності, яка нібито притаманна і тваринам, і людям. Ця агресія слугує, на його думку, збереженню тваринного світу і людського суспільства. З погіршенням умов існування людини (наприклад, з надмірним зростанням кількості населення) інстинктивна агресивність, як стверджують послідовники К. Лоренса, зростає. Ця концепція є антинауковою, оскільки, по-перше, найвищу форму руху матерії – суспільну ототожнює з нижчою; по-друге, в соціобіологічній сутності людини виокремлює лише біологічний бік, а отже, метафізично тлумачить сутність сучасної людини.

Вода та її властивості.
Ви зараз читаєте: Біополітика