Будова і властивості речовин

Хімія
Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Будова і властивості речовин

Атом – електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.
Молекула – найменша частинка речовини, яка має її хімічні властивості. Вона може складатися з однакових або різних атомів.
Йон – частинка, що має заряд. Позитивно заряджені йони називаються Катіонами, негативно заряджені – Аніонами.
Радикал – електронейтральна частинка, що має один або декілька неспарених

електронів.
Речовина – сукупність атомів, молекул або йонів, що має певний агрегатний стан.
Агрегатні станИ: рідкий, твердий, газоподібний, плазма.
Будова і властивості речовин

Прості та складні речовини

Речовини поділяються на прості та складні. Прості речовини утворені атомами одного елемента, Складні речовини утворені атомами різних елементів. Прості речовини поділяються на метали і неметалИ, а складні речовини – на неорганічні й органічні. Такий розподіл умовний, оскільки не існує чіткої межі між металами та неметалами. Багато речовин мають і ті, й інші властивості, наприклад

графіт, сурма та ін. Також умовним є поділ на органічні та неорганічні речовини.

Чисті речовини та суміші

Чиста речовина – це речовина, що складається з частинок певного виду (атомів, молекул, іонів) і має сталі фізичні властивості.
Суміші Речовин складаються з двох або більше чистих речовин. Чисті речовини, що входять до складу сумішей, зберігають притаманні їм властивості.
Будова і властивості речовин
Фізичні методи дозволяють розділяти суміші на складові частини, тобто на чисті речовини.
Основні способи розділення сумішей

Фізична властивість, яку використовують для розділення сумішейОсновні способи розділення сумішей
ГустинаВідстоювання, декантація
ЗмочуваністьФлотація
Розмір частинокПросіювання
МагнетизмМагнітна сепарація
Температура кипіння рідиниВипарювання, дистиляція, сушіння
Розчинність твердої речовиниКристалізація
Адсорбція – поглинання речовини поверхнею сорбенту (наприклад фільтрувальним папером)Хроматографія
МасаЦентрифугування

Молекулярна та немолекулярна будова речовин

Речовини, що складаються з молекул, мають молекулярну будову, а ті, що складаються з атомів або іонів (позитивно чи негативно заряджених частинок), характеризуються немолекулярною будовою.
Будова речовин та їх властивості

МолекулярнаНемолекулярна
1. За звичайних умов – гази, рідини або тверді речовини1. За звичайних умов – тверді кристалічні речовини
2. Слабкі сили притягання між молекулами2. Великі сили притягання між атомами або іонами
3. Низькі температури кипіння3. Високі температури кипіння
4. Легкоплавкі, леткі4. Тугоплавкі

Алотропія

Багато хімічних елементів утворюють декілька простих речовин, які розрізняються за будовою кристалічних граток або числом атомів у молекулі. Таке явище називається алотропієЮ, а прості речовини – алотропними видозмінамИ, або модифікаціямИ.

Ізомерія

Ізомерія – явище, при якому складні речовини мають однаковий склад і однакову молярну масу, але різну будову молекул, а тому й різні властивості. Такі речовини називаються ізомерамИ.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.