ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Яку характеристику вільних електромагнітних коливань можна обчислити за формулою

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

2. Графік змін заряду q конденсатора показано на рисунку. Визначте період вільних електромагнітних коливань.

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

src="/images/image943_10.jpg" class=""/>

3. Амплітуда гармонічних коливань напруги на конденсаторі дорівнює 10 В, Чому дорівнює чинне значення змінної напруги?

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

4. Як зміниться період електромагнітних коливань у контурі L-С, якщо електроємність конденсатора збільшити у два рази?

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

5. Як зміниться частота електромагнітних коливань у контурі L-С, якщо індуктивність котушки зменшити в три рази?

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

6. Індуктивність і ємність коливального контуру відповідно дорівнюють 70 Гн і 70 мкФ. Визначте період коливань у контурі.

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

7.

Знайдіть частоту вільних електромагнітних коливань у контурі, показаному на рисунку.

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

8. Значення сили струму, виміряне в амперах, задано рівнянням і = 0,28 sin 50πt, де і подано в секундах. Визначте, чому дорівнює період.

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

9. Струм у коливальному контурі змінюється з часом за законом і = 0,01 cos 1000t. Знайдіть індуктивність контуру, знаючи, що ємність його конденсатора 2 ∙ 10-5 Ф.

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

10. Напруга на конденсаторі в колі змінного струму змінюється за законом u = Umax cos ωt. За яким законом змінюється при цьому сила струму в колі?

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

11. Яким виразом визначається амплітуда Іmax коливань сили струму в послідовному колі змінного струму з частотою ω, якщо маємо амплітуду коливань напруги Umаx на котушці з індуктивністю L?

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

12. Напруга на котушці в колі змінного струму змінюється за законом u = Umax cos ωt, За яким законом змінюється при цьому сила струму, що проходить через котушку?

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

13. Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора для підвищення напруги від 220 В до 11 000 В, якщо в первинній обмотці 20 витків?

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

14. Сила струму в первинній обмотці трансформатора 0,5 А, напруга на її кінцях 220 В. Сила струму у вторинній обмотці 9 А, а напруга на її кінцях 10 В. Визначте ККД трансформатора.

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються електромагнітних коливань, і самими формулами.

1 Індуктивний опір

2 Ємнісний опір

3 Активний опір

4 Потужність у колі з резистором

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

16. Установіть відповідність між визначеннями і назвами фізичних величин.

1 Періодичні зміни фізичної величини залежно від часу, що відбуваються за законом синуса або косинуса

2 Модуль найбільшого значення величини, яка коливається

3 Мінімальний проміжок часу, через який процес повністю повторюється

4 Кількість повних коливань за 2п секунд,

А Амплітуда

Б Період

В Циклічна частота

Г Частота

Д Гармонічні коливання

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. У коливальному контурі, настроєному на частоту 20 МГц, є котушка з індуктивністю 10-6 Гн і плоский слюдяний конденсатор із площею пластини 20 см2. Визначте товщину слюди, якщо її діелектрична проникність дорівнює 6. Відповідь наведіть у міліметрах.

Відповідь:____________________________________

18. Напруга на обкладках конденсатора в коливальному контурі змінюється за законом u = 50соs 104 πt. Ємність конденсатора 0,9 мкФ. Знайдіть індуктивність контуру. Відповідь наведіть у генрі.

Відповідь:____________________________________

19. Заряд на обкладках конденсатора коливального контуру змінюється за законом q = 3∙10-7 соs 800 πt. Індуктивність контуру 2 Гн. Нехтуючи активним опором, знайдіть електроємність конденсатора. Відповідь наведіть у нанофарадах.

Відповідь:____________________________________

20. Визначте діючу напругу в мережі змінного струму, в якій неонова лампа з напругою загоряння й гасіння 71 В буде горіти половину періоду. Відповідь наведіть у вольтах.

Відповідь: ___________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Біотичні фактори.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ