АТРАКТАНТИ

Екологія – охорона природи АТРАКТАНТИ – речовини, що приваблюють тварин. Найкраще вивчені А. комах. Розрізняють дві основні групи їх: статеві А., або статеві феромони, і поживні А., або принади. Статеві А. виробляються спец, залозами

РЕГРЕС (У ЖИВІЙ ПРИРОДІ)

Екологія – охорона природи РЕГРЕС (У ЖИВІЙ ПРИРОДІ) – невід’ємна риса еволюц. процесу, його особлива спрямованість. Залежно від рівня організації організмів, що зазнають Р., цей процес має різне значення для еволюції. Р. біол. –

УПРАВЛІННЯ ЕВОЛЮЦІЄЮ

Екологія – охорона природи УПРАВЛІННЯ ЕВОЛЮЦІЄЮ – цілеспрямований вплив людини на формотвірний процес, що відбувається в природі шляхом прир. добору з метою спрямування його в бажане для неї русло.

ЕКОСИСТЕМА СТЕПОВА

Екологія – охорона природи ЕКОСИСТЕМА СТЕПОВА – екосистема аридного континентального клімату з домінуванням ксерофільних вузьколистих злаків. Субдомінанти – види різнотрав’я, а в найбільш континентальних зонах і низькорослі ксерофільні чагарники. Консорції домінантів не вирізняються багатством

ЗОНА ОХОРОННА

Екологія – охорона природи ЗОНА ОХОРОННА – 1) смуга землі вздовж повітряних ліній електропередач, що захоплює певну віддаль від крайніх проводів; 2) див. Зона буферна (охоронна) заповідника.

ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ

Екологія – охорона природи ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ – здатність екосистеми витримувати різкі коливання абіотичного середо вища, масове розмноження або тривале зникнення окремих видів, великі антроп. навантаження.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА

Екологія – охорона природи ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВИННА – біомаса (наземних та підземних органів), а також енергія та біогенні леткі речовини, вироблені продуцентами на одиниці площі за одиницю часу.

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНІ – 2000

Екологія – охорона природи “ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНІ – 2000” (“GLOBAL – 2000”) – широкі дослідження, проведені урядом США на замовлення колишнього президента США Дж. Картера, про динаміку населення світу, стан енергоресурсів і навколишнього середовища нашої