СТРЕС ШУМОВИЙ

Екологія – охорона природи СТРЕС ШУМОВИЙ – емоційне та фіз. напруження, пов’язане з постійним шумовим дискомфортом (больовий поріг 100-120 дБ). Поблизу великих аеропортів спостерігається вірогідне погіршення здоров’я населення.

УЛЬТРААКУСТИКА

Екологія – охорона природи УЛЬТРААКУСТИКА – розділ акустики, що вивчає ультразвукові коливання.

ОБВАЛ ГІРСЬКИЙ

Екологія – охорона природи ОБВАЛ ГІРСЬКИЙ – раптове обрушення великих мас гір. порід, яке спостерігається на стрімких схилах гір, внаслідок процесів вивітрювання, під дією вод, землетрусів тощо.

КАНЦЕРОГЕН

Екологія – охорона природи КАНЦЕРОГЕН – речовина або фіз. агент, здатний за певних умов спричинити утворення злоякісної пухлини або сприяти їх розвитку.

ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Екологія – охорона природи ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО – див. Законодавство природоохоронне.

ПРОТОКА

Екологія – охорона природи ПРОТОКА – вузький водний простір, що поєднує суміжні водні басейни (океани, море з океаном, два моря). П. справляють вплив і на екологічну ситуацію відповідного регіону, бо вони розділяють материки, острови

ЕВРИГАЛИ

Екологія – охорона природи ЕВРИГАЛИ, евригалінні організми – водяні чи грунт, тварини, пристосовані до значних коливань солоності середовища. До Е. належать мешканці мор. літоралі (солоність близько 35 %п), естуаріїв річок, солонуватоводних (5-35 %о) та

МЕГАБІОСФЕРА

Екологія – охорона природи МЕГАБІОСФЕРА – шар атмосфери, вся гідросфера і частина літосфери, де постійно чи тимчасово (випадково) знаходяться організми, або ті шари, які в минулому були перетворені чи зазнавали впливу “колишніх” біосфер (тобто

АСОЦІЙОВАНІСТЬ

Екологія – охорона природи АСОЦІЙОВАНІСТЬ – певний біол. та екол. зв’язок різних популяцій, завдяки якому формуються рослинні угруповання.

ДЕГРАДАЦІЯ ЛАНДШАФТУ

Екологія – охорона природи ДЕГРАДАЦІЯ ЛАНДШАФТУ – поступове прир. або антроп. погіршення, спрощення, зниження госп. та естетичного потенціалу ландшафту аж до перетворення його на пустище.