ГАЗОСТІЙКІСТЬ

Екологія – охорона природи ГАЗОСТІЙКІСТЬ – здатність організмів та їхніх угруповань зберігати життєздатність в умовах забруднення середовища токс. газами (сірчистий ангідрид, фтор, хлороводень тощо), які, як правило, не входять до складу повітря.

ГИРНЕЦЬ

Екологія – охорона природи ГИРНЕЦЬ – дуже сухий (кальцієфільний) дубняк із дуба пухнастого в Молдавії.

АКАРОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи АКАРОЛОГІЯ – розділ зоології, що вивчає кліщів; частина арахнології. Поряд із заг. А. є спец, розділи – мед., вет. і с.-г. А.

СТАН ЧОРНОГО МОРЯ

Екологія – охорона природи СТАН ЧОРНОГО МОРЯ – води Чорного моря в прибережній найвразливішій його частині зазнають значного антроп. впливу. Загалом за 1996 р. у межах України в море скинуто стічних вод: без очищення

НАНОПЛАНКТОН

Екологія – охорона природи НАНОПЛАНКТОН – найдрібніші водяні організми, бактерії і найпростіші, які проходять крізь планктонні сітки.

ГАЗИ ВИХЛОПНІ

Екологія – охорона природи ГАЗИ ВИХЛОПНІ – гази, що викидаються двигунами внутр. згоряння. До їх складу входить значна кількість шкідливих отруйних компонентів (СО2, СО, свинець тощо), вміст останніх регулюється держ. стандартами. Див. також Автотранспорт.

ГІПЕРПЛАЗІЯ

Екологія – охорона природи ГІПЕРПЛАЗІЯ – надмірне розростання тканин тваринного або рослинного організму, зумовлене пат. розмноженням клітин.

РАДІОЕКОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи РАДІОЕКОЛОГІЯ – розділ екології, що вивчає вплив радіоакт. речовин середовища на організми та їх угруповання. Досліджує розподіл, концентрування та міграцію радіонуклідів в окремих організмах, ланцюгах живлення та біосфері загалом. Об’єктами

КАДАСТР ГРУНТОВИЙ

Екологія – охорона природи КАДАСТР ГРУНТОВИЙ – поняття, близьке до кадастру земельного-2 у вузькому розумінні. Оперує великомасштабними грунт, картами. В основу К. г. покладено бонітет грунту або грунтові таксони, які прийняті в географії грунтів.

СЛУЖБА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи СЛУЖБА ЕКОЛОГІЧНА – організований на базі спец, мережі станцій, спостережних пунктів, кореспондентів – любителів, громадських організацій постійний моніторинг за станом екосистем – від глобальної біосфери до елементарних біогеоценозів та їх