Державні адміністрації (місцеві)

Державні адміністрації (місцеві) – обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації. Ці адміністрації є органами державної виконавчої влади на відповідній території і входять до єдиної системи органів

Європейський союз (ЄС)

Європейський союз (ЄС) – різновид міжнародної організації, який сформувався на основі об’єднання ЄЕС ЄОВС і Євратома. ЄС має спільні керівні органи, єдиний бюджет. Правовою основою його є “Договір про Європейський Союз”, який підписали в

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого – вищий навчальний юридичний заклад. Кількість студентів Академії перевищує 12 тис. В Академії створено 5 денних факультетів: прокурорсько-слідчий, господарсько-правовий, слідчо-криміналістичний, судовий та служби безпеки, а також вечірній

Товариство покупців

Товариство покупців – юридична особа, що її створюють фізичні особи для спільної участі у приватизації шляхом укладання угоди про сумісну діяльність. Створення Т. п. членами трудового колективу підприємства, що приватизується, здійснюється на підставі рішення

Співавторство

Співавторство – авторське право двох або більше осіб на продукт їхньої спільної творчої праці (твір науки, літератури або мистецтва, відкриття, винахід, промисловий зразок тощо). Умовою виникнення С. є сумісна участь у творчості. Відносини між

Європейський парламент (ЄП)

Європейський парламент (ЄП) – один з основних органів Європейського Союзу. Формується на основі прямих виборів населенням країн – членів Співтовариства. Перші прямі вибори в ЄП відбулися 7-10.VI.1979. Представництво в ЄП здійснюється на підставі відповідних

Забезпечення позову

Забезпечення позову – вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів з охорони матеріально-правових інтересів позивача, які за його позовом про присудження гарантують реальне виконання позитивно прийнятого рішення. Позов забезпечується: накладанням арешту на майно

Тривалість робочого часу

Тривалість робочого часу – встановлений законом, колективним договором, трудовим договором (контрактом) час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку. Встановлена законодавством Т. р. ч. на підприємстві, в організації, установі не