Ефективність управлінської діяльності

Ефективність управлінської діяльності – основна оціночна категорія управління, яка визначається співвідношенням людських, організаційних, часових, науково-технічних, матеріальних ресурсів і одержаних результатів. Досягнення високої ефективності управління – одне з головних соціальних замовлень суспільства. Суспільна свідомість пов’язує

Державне патентне відомство України (Держпатент України)

Державне патентне відомство України (Держпатент України) – центральний орган, що здійснює функції державної виконавчої влади у галузі правової охорони промислової власності. Держпатент України реалізує стратегію державної політики правової охорони промислової власності,’ формує систему заходів

Касаційна скарга

Касаційна скарга – скарга, що подається учасниками процесу до касаційної інстанції на вирок або судове рішення, яке не набрало законної сили. К. с. на вирок мають право подати в 7-денний строк від моменту оголошення

Ветеран війни

Ветеран війни – особа, яка брала участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До В. в. належать учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. В. в. видаються посвідчення та

Судові дебати в кримінальному судочинстві

Судові дебати в кримінальному судочинстві – промова учасників судового розгляду, в яких вони підводять підсумки дослідження справи в суді, формулюють і обгрунтовують свою позицію у справі. В цих промовах основне місце належить питанням, доведеності

Судова експертиза

Судова експертиза – регламентоване процесуальним законом дослідження експертом на основі спеціальних знань конкретних обставин кримінальної або цивільної справи з метою встановлення фактів, що мають істотне значення для досягнення об’єктивної істини в справі. Розрізняють криміналістичну,

Захист честі, гідності і ділової репутації

Захист честі, гідності і ділової репутації – право громадянина та організації вимагати через суд спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують честь, гідність чи ділову репутацію їх або завдають шкоди їхнім

Головуючий у судовому засіданні

Головуючий у судовому засіданні – суддя, який очолює склад суду першої інстанції при розгляді конкретної кримінальної чи цивільної справи або склад колегії суддів, які розглядають справу в касаційному чи наглядовому порядку, а також суддя,