Цитата як спосіб передачі чужої мови – Пряма і непряма мова. Діалог

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова. Діалог Цитата як спосіб передачі чужої мови Цитата – це дослівний витяг із якогось тексту або точно передані чиїсь слова. Цитати використовуються для підкріплення або пояснення якихось

Написання дієприкметників – Дієприкметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприкметник Написання дієприкметників 1. У дієприкметникових суфіксах – н-, – ен – завжди пишеться одне Н: Згаданий, втілений. 2. Із двома в пишуться прикметникові суфікси – енн-, –

Речення з однорідними членами – Просте речення

Словосполучення Просте речення Речення з однорідними членами Однорідні члени речення називають однорідні поняття і характеризуються однаковою синтаксичною функцією (є одними й тими ж членами речення), належать до одного й того ж члена речення, пов’язані

Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Числівник – це значуща самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі й відповідає на питання Скільки? котрий? Числівники виділяються передусім своїми лексичними

Стилістика прийменників

Стилістика української мови Стилістика прийменників Службові слова, які в поєднанні з повнозначними словами виражають залежність їх від інших слів у реченні або в словосполученні, називаються прийменниками. Вони використовуються для вираження найрізноманітніших відношень між синтаксично

Доконаний і недоконаний вид дієслова – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Доконаний і недоконаний вид дієслова Дія, виражена дієсловом, буває обмежена і не обмежена в часі. Наприклад: дієслова Роблю, малюю, біжу Позначають дії, не обмежені в часі, бо невідомо, чи вони завершаться,

Поглиблений курс української мови

2.4. Поглиблений курс української мови Курс поглибленого вивчення української мови практикується в школах (класах) гуманітарного профілю. Він зорієнтований на те, щоб закласти основу грунтовної лінгвістичної підготовки школярів і вдосконалити їхню мовленнєву підготовку. Завдання курсу

Однозначні і багатозначні слова – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Однозначні і багатозначні слова Однозначні слова – це слова з одним лексичним значенням. У кожній мові є слова, що мають одне лексичне значення, тобто називають якийсь один предмет, істоту, ознаку, дію. Наприклад, ГориٰЩе