Іменники – родо-видові поняття числа – ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА

ІМЕННИК ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА Іменники – родо-видові поняття числа Іменники – родо-видові поняття в категорії числа посідають особливе місце, їх виділення пов’язують із залишковим явищем числових розрізнень в індоєвропейській мові, де іменники

Типи підрядних зв’язків – Словосполучення

Українська мова Синтаксис Словосполучення Типи підрядних зв’язків 1. Узгодження. Залежне слово уподібнюється головному у роді, числі, відмінку. 2. Керування. Залежне слово стоїть у тому відмінку, якого вимагає головне слово. 3. Прилягання. Залежне слово (незмінне)

Ідентифікаційний код

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Ідентифікаційний код Номер ідентифікаційний особистий – цифровий код, що присвоюється платнику податків чи власникові пластикової картки для встановлення (ідентифікації) його особи в розрахункових операціях.

Службові записки

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Службові записки Службова записка – це документ, який використовується для вирішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також

Категорія локатива

ПРИКМЕТНИК 5. ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ Категорія локатива Категорію локатива формують прикметники, які передають ознаку предмета за місцем його перебування, тому в семантиці кожного ад’єктива є вказівка на просторовий об’єкт, у межах

Відносні займенники – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Відносні займенники Відносні займенники звучать так само, як питальні, але вживаються не для вираження питання, а для зв’язку частин складного речення. Двоє хлопців, яким прийшла черга, кинулись

Розбір сполучника як частини мови – Сполучник як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Сполучник як службова частина мови Розбір сполучника як частини мови Послідовність розбору 1. Слово. 2. Частина мови. 3. Що з’єднує сполучник. 4. Сполучник сурядності чи підрядності. 5. Група за значенням. 6. Група

Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями

Стилістика української мови Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями Усі мовні одиниці набувають у мовленні тільки їм властивих функцій, які мовець усвідомлює чи тільки уявляє. До таких мовних і мовленнєвих одиниць належать, зокрема,