Питання для самоконтролю – Дієприслівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприслівник Питання для самоконтролю 1. Що таке дієприслівник? 2. Яка різниця між дієприкметником та дієприслівником? 3. Яка різниця між дієприслівником та дієсловом? 4. Як пишеться не з дієприслівником?

Кличний відмінок – СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ

ІМЕННИК СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ Кличний відмінок Кличний відмінок, або вокатив, за змістом і синтаксичними функціями близький до називного відмінка. Частина його форм, зокрема іменники середнього роду та іменники в множині, подані через називний відмінок,

Логічність мовлення

Стилістика української мови Логічність мовлення Одну з визначальних семантико – синтаксичних і стилістичних ознак мовлення становить його логічність. Логічне мовлення – це мовлення продумане, виважене, семантично й структурно впорядковане. Його сутність найбільшою мірою визначається

НЕ з різними частинами мови – Частка

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Частка НЕ з різними частинами мови Не пишеться разом: – коли виступає у складі будь-якої частини мови (крім дієслова) в значенні префікса, тобто коли слово без цієї частки

Пароніми

Лексикологія Пароніми Пароніми – це слова, подібні між собою звучанням та частково формою: Багатир (багач) – богатир (силач), бережливий (ощадний, економний) – бережний (який уміє берегти що-небудь), грунтовий (який стосується грунту) – грунтовний (який

Спрощення в групах приголосних – Орфоепія

Орфоепія Спрощення в групах приголосних Збіг кількох приголосних утруднює вимову, саме тому українській мові властиве явище спрощення в групах приголосних, тобто явище втрати у вимові й на письмі одного із звуків такої групи: –

Складнопідрядні речення з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Складнопідрядні речення з кількома підрядними Складнопідрядні речення з двома і більшою кількістю підрядних частин за характером зв’язків між частинами поділяють на такі види: 1) складнопідрядні речення з

Синтаксичний розбір складного речення із різними видами зв’язку – Складне речення

Українська мова Синтаксис Складне речення Синтаксичний розбір складного речення із різними видами зв’язку 1. Тип речення. 2. Частини складного речення. 3. Кожну частину розглянути окремо як просте або складне речення. 4. Схема речення. Набравши

Відмінкові закінчення дієприкметників – Дієприкметник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприкметник як особлива форма дієслова Відмінкові закінчення дієприкметників Однина Множина Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід Н. Р. Д. Зн. Ор. М. Оновлен-Ий оновлен-Е Оновлен-Ого Оновлен-Ому = Н. або Р. Оновлен-Им …

Правопис складних числівників – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Правопис складних числівників Разом пишуться: А) складні кількісні числівники: Одинадцять, п’ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам); Б) складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є