Евфемізація як семантичний і культурологічний фактор формування фразеологізмів

Розділ 9 ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 26. Евфемізація як семантичний і культурологічний фактор формування фразеологізмів Немало ФО сформувалося внаслідок евфемізації – явища заміни точної однослівної назви певного поняття, пряме вираження якого було б певною

Складні випадки правопису НЕ з частинами мови – Орфографія

Українська мова Орфографія Складні випадки правопису НЕ з частинами мови НЕ пишеться разом: 1. З іменниками та прикметниками: – якщо іменник (прикметник) без не не вживається: недуга, немовля, ненависть, немічний; – іменник (прикметник) з

Прикметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Прикметником називається значуща самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета й відповідає на питання: Який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? котрий? котра? котре? котрі? Наприклад:

Фразеологізми професійного мовлення і жаргонів – ПОЗАЛІТЕРАТУРНА ФРАЗЕОЛОГІЯ

Розділ 12 ПОЗАЛІТЕРАТУРНА ФРАЗЕОЛОГІЯ § 37. Фразеологізми професійного мовлення і жаргонів У синхронічному плані “мова спеціальності” передбачає специфічний склад фразеології в тому чи іншому підтипі мови й особливості функціонування відповідних фразеологізмів. У діахронічному аспекті

Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни – Орфографія

Українська мова Орфографія Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни Закінчення – а(-я) мають назви: 1. Чітко окреслених речей або будов: олівця, дуба, трактора, але: даху, плоту, каналу.

Олександр Потебня – предтеча української фразеології – ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ

Розділ 1 ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ § 3. Олександр Потебня – предтеча української фразеології Становлення фразеології як лінгвістичної дисципліни звичайно пов’язують насамперед із працями Ш. Бал лі та В. Виноградова. Однак заради справедливості зазначимо,

Дієслова І і II дієвідмін – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Дієслова І і II дієвідмін 1. До Другої дієвідміни Належать дієслова: А) на – ити, – іти; – їти (після голосних); – атИ (після Ж, ч, ш, щ), у яких суфікси

Завдання та вправи для самоконтролю – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Згрупуйте подані словосполучення у три колонки залежно від значення числівників. Четверо хлоп’ят, одна третя кілометра, дванадцятеро поросят, вісімнадцять зошитів, дві шостих