Що потрібно робити у день тестування – ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Що потрібно робити у день тестування1 1. Ви прийшли до пункту тестування. Біля входу вас обов’язково зустрінуть чергові. Вони повинні перевірити запрошення, яке

Тема 29. Фосфор

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 29. Фосфор Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну 1. Виберіть властивості, характерні для Фосфору: A.

Взаємодія нітратної кислоти з металами і неметалами – ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ § 10.8. Взаємодія нітратної кислоти з металами і неметалами При взаємодії нітратної кислоти з металами водень, як

Модель Дальтона

БУДОВА АТОМА Згідно з уявленнями давньогрецьких вчених Левкіппа і Демокріта, матерія не може ділитися нескінченно. Має існувати найменша частинка, яка далі не ділиться, – атом (від грец. atomos – неподільний). Однак уявлення про будову

Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 10. Теоретичні основи органічної хімії 10.4. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук Розгляньмо електронну будову атома Карбону. Як випливає з

Фосфор – Елементи VA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.4. Елементи VA групи 9.4.9. Фосфор Фосфор – 15-й елемент періодичної таблиці, заряд ядра –

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій – ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ Складання рівнянь окисно-відновних Реакцій При складанні рівнянь ОВР дуже часто користаються методом електронного балансу та методом електронно-іонного балансу (метод напівреакцій).

Натрій і Калій як представники лужних металів – Метали

Хімія Неорганічна хімія Метали Натрій і Калій як представники лужних металів Лужні метали Розміщені в IА групі (у I групі головної підгрупи) Періодичної системи. На зовнішньому енергетичному рівні у лужних металів розміщений один неспарений