Фонди викупні

Фонди викупні – фонди, створені компанією для викупу (погашення) облігацій до настання встановленого терміну з метою здійснення періодичних відрахувань для довірених осіб. Такі відрахування здійснюються двома методами: 1) виплати на адресу довіреної особи, яка,

Маркетингова служба підприємства

Маркетингова служба підприємства – підрозділ підприємства, який на підставі принципів і методів маркетингу виконує комплекс економічних завдань: від вивчення ринку до розробки обгрунтованих рекомендацій щодо здійснення відповідних НДДКР з метою випуску нових товарів і

Індекс людського розвитку

Індекс людського розвитку – спеціальний сукупний індекс, який на підставі відповідних показників дає узагальнену оцінку людського прогресу (ВВП на душу населення, рівень освіченості у\ середня тривалість життя). Вперше розроблений 1990 ООН. Показник освіченості в

Нагляд за діяльністю банків

Нагляд за діяльністю банків – заходи, за допомогою яких вищестоящі органи забезпечують стабільність і законність дій банків та ефективну організацію їх роботи (у т. ч. філіалів). Розрізняють наддержавний нагляд (здійснюється міжнародними кредитно-фінансовими організаціями та

Наука як продуктивна сила суспільства

Наука як продуктивна сила суспільства – сфера розумової діяльності людства, в якій здійснюються розробка і теоретична систематизація знань про реальну дійсність, що використовуються для підвищення ефективності виробництва матеріальних і нематеріальних, в т. ч. духовних

Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності – узагальнений показник, який характеризує стан та динаміку забезпеченості виробничого процесу фінансовими ресурсами. Його основними складовими є: 1) коефіцієнт незалежності (характеризує частку коштів, вкладених керівництвом підприємства або компанії в майно –

Прибуток економічний

Прибуток економічний – частина загального доходу підприємства, фірми та компанії після відрахування економічних витрат. П. е. менший від бухгалтерського на величину прихованих витрат, а економічні витрати охоплюють явні і приховані витрати компанії. Залежно від

Державно-монополістичний капіталізм

Державно-монополістичний капіталізм – економічна система на найвищому ступені розвитку капіталістичного способу виробництва, що виникає внаслідок взаємодії монополістичного і державного капіталізму і підпорядкування попередніх форм капіталізму, цілісність якої забезпечується відповідним господарським механізмом. Суспільною формою Д.-м.