Наука як продуктивна сила суспільства

Наука як продуктивна сила суспільства – сфера розумової діяльності людства, в якій здійснюються розробка і теоретична систематизація знань про реальну дійсність, що використовуються для підвищення ефективності виробництва матеріальних і нематеріальних, в т. ч. духовних

Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності – узагальнений показник, який характеризує стан та динаміку забезпеченості виробничого процесу фінансовими ресурсами. Його основними складовими є: 1) коефіцієнт незалежності (характеризує частку коштів, вкладених керівництвом підприємства або компанії в майно –

Прибуток економічний

Прибуток економічний – частина загального доходу підприємства, фірми та компанії після відрахування економічних витрат. П. е. менший від бухгалтерського на величину прихованих витрат, а економічні витрати охоплюють явні і приховані витрати компанії. Залежно від

Державно-монополістичний капіталізм

Державно-монополістичний капіталізм – економічна система на найвищому ступені розвитку капіталістичного способу виробництва, що виникає внаслідок взаємодії монополістичного і державного капіталізму і підпорядкування попередніх форм капіталізму, цілісність якої забезпечується відповідним господарським механізмом. Суспільною формою Д.-м.

Філософія грошей

Філософія грошей – сенс існування грошей, що найповніше втілюється в їхній внутрішній (глибинній) сутності на різних етапах еволюції суспільства і виявляється в єдності всіх різноманітних і суперечливих форм їхнього розвитку в контексті вимог основних

Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища – комплекс заходів (правових, адміністративних, політичних, економічних і громадських), спрямованих на недопущення порушення екологічної рівноваги та ліквідацію наслідків таких порушень, на забезпечення довкілля, яке відповідає людині як соціобіологічній істоті. Найбільш раціональними

Бюджет військовий

Бюджет військовий – частина державного бюджету, яка спрямовується на військові потреби. У 1938 такий бюджет у США становив 1 млрд. дол., у 2005 – близько 450 млрд. дол., але наприкінці 90-х XX ст. був

Право власності

Право власності – санкціоноване державою законодавче закріплення вольових відносин власності між людьми у правових законах, актах і нормах, які є формою вияву відносин економічної власності. Найузагальненіші форми П. в. – володіння, розпорядження і користування.

Управління продуктивністю праці

Управління продуктивністю праці – управлінська діяльність, спрямована на вимірювання та оцінку досягнутого рівня продуктивності, планування стратегічне й оперативне, її зростання, комплексний контроль за засобами такого зростання, а також вимірювання та оцінка отриманих результатів. Найдоцільніше

Освіта вища

Освіта вища – освіта, спрямована на розвиток творчого мислення у студентів, засвоєння ними систематизованих наукових знань, формування відповідних навичок і вмінь, а також виховання духовних цінностей. За роки незалежності України кількість студентів значно зросла: