Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту

ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН)

Урок 32

Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту

Мета:

– перевірити знання учнів з теми “Редагування та форматування текстів” з подальшою індивідуальною корекцією;

– навчити учнів здійснювати пошук інформації та заміну деяких фрагментів у середовищі текстового редактору;

– розвивати практичні вміння та навички оформлення документів за допомогою текстового процесора;

– виховувати сучасну комунікабельну людину, яка

вміє працювати командою на загальний результат.

Тип уроку: урок систематизації, корекції та поглиблення знань, умінь і навичок. Урок-змагання.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Клас поділяється на дві команди, які під час різних етапів уроку працюють разом.

Фронтальне опитування (кожне запитання – 1 бал )

1. Що називають форматуванням тексту?

2. На які групи поділяється текст?

3. Якими параметрами характеризують символи?

4. Як можна здійснити форматування символу?

5. Якими параметрами характеризують абзаци?

6. Як здійснити форматування абзацу?

7. Якими параметрами характеризують

сторінку?

8. Як здійснити форматування сторінки?

9. Як створити список?

10. Які ви знаєте види списків?

11. Як розбити текст на колонки?

– Тестування учнів на комп’ютері з теми “Редагування та форматування тексту в текстовому процесорі Word” (кожен учень може заробити для команди від 1 до 5 балів)

Плутанина. Установити первісний вигляд ланцюжка дій, використавши окремі слова та фрази, подані нижче. (2 бали)

– Для того щоб здійснити пошук заданого фрагмента тексту, потрібно…

– Для того щоб установити полуторний міжрядковий інтервал, потрібно…

– Щоб здійснити перевірку правопису, потрібно…

– Здійснити набір символу Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту можна за допомогою такої послідовності дій…

Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту

II. Практична частина змагання

Завдання 1

Видаліть у тексті непотрібні символи, використовуючи клавішу Backspace:

Peeвe maa стогнне

Дніпр широкий,

Сеердитий вітерр зсіввввива.

Додоолу вверби ггне ввисокі,

Гораами ххвилі підіймай.

Завдання 2

Видаліть у тексті непотрібні символи, використовуючи клавішу Delete:

Якк уумру, то пооховайте меене на моогилі

Сееред сстепу широокого нна Ввкраїні миилій,

Щоб лаани шиирокополі і Дніпро, і крручі

Бууло виидно, бууло чути, яяк рреве ревучий.

Завдання 3

1. Виділіть перше слово у тексті.

2. Виділіть чотири перших слова у тексті.

3. Виділіть перший абзац у тексті.

4. Виділіть усі три абзаци даного тексту.

5. Виділіть весь документ.

6. Розставте автоматично переноси у словах тексту.

7. Видаліть останнє речення третього абзацу.

8. Знайдіть слово комп’ютери у тексті.

Біт – найменша одиниця вимірювання обсягу інформації, яка зазначається при виборі між двома рівноправними подіями (так – 1, ні – 0).

Подія, яка має два результати, може бути записана за допомогою двох цифр: 0 та 1. Число, яке приймає два значення, називається двійковим числом.

Біт – одиниця мілка, її недостатньо для вимірювання обсягу інформації, яким володіють сучасні комп’ютери. Тому використовують більш великі одиниці, основною з яких є байт

Завдання 4

Запишіть текст у вигляді вірша.

Жив у садку веселий шпак, щебече та співає, А тільки виткнеться черв’як, летить стрілою і хапає. Садок буяв і процвітав, та, спочиваючи від праці, Той шпак знічев’я поклював десяток ягід на гілляці. Господар взрів біду таку, прожогом вибіг на подвір’я, Пальнув з рушниці по шпаку, аж полетіло з того пір’я. Давно в садку шпака нема і шпаченята там не свищуть, А люта гусінь як чума траву псує та листя нищить

Завдання 5

Уведіть текст та змініть слово “інформатика” на слово “інформація”.

Інформатика – це зміст повідомлення, сигналу, пам’ять, а також відомості, які містяться у повідомленні, сигналі, пам’яті.

Люди обмінюються усними повідомленнями, записками. Вони передають одне одному просьби, накази, зберігають старі документи, міркують над отриманою інформацією.

Інформатика завжди пов’язана з матеріальним носієм, а її передача – із затратами енергії.

III. Підсумки уроку

Рефлексія роботи у групі.

ІV. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника. Повторити поняття “копіювання”, “переміщення”, “видалення”, “буфер обміну”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Загадки на тему користування водогоном тепловими мережами.
Ви зараз читаєте: Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту