Концепція недосконалої конкуренції

Концепція недосконалої конкуренції – теорія, згідно з якою поява великих корпорацій, здатних впливати на основні параметри ринку, передусім на ціни, призводить до недосконалої конкуренції і деформує класичний ринковий механізм. Сформульована й обгрунтована в 30-х XX ст. англійським ученим Дж. Робінсон. За недосконалої конкуренції відбувається підвищення цін, внаслідок угод між корпораціями й обмеження доступу в галузь інших фірм. Зростання цін – джерело монопольного прибутку, який завжди перевищує середню норму прибутку, порушує закони

ринку, а тому виникає необхідність в державному регулюванні. Дж. Робінсон запровадила в науковий обіг категорію “монопсонія”, тобто монополія з боку попиту, зокрема на ринку факторів виробництва (праці та сировини). Цим вона пояснює феномен експлуатації. Монопсоністи (великі корпорації) нав’язують свої умови на ринку робочої сили, тому реальна заробітна плата може бути нижчою за граничний продукт праці, що й означає експлуатацію. Протистояти тенденції до експлуатації, на думку Дж. Робінсон, можуть політика профспілок і законодавство про мінімальну заробітну плату. Оскільки характерна ознака ринкової
поведінки великих корпорацій – маневрування ринковими цінами, воно, на думку Дж. Робінсон, є центральною проблемою в теорії витрат і цін, а не частковим випадком, як вважалося раніше. Визнання того, що великі корпорації можуть впливати на формування цін і маневрувати ними, заперечувало основні постулати неокласичної теорії, згідно з якими ефективний розподіл ресурсів здійснюється лише через ринковий механізм. К. н. к. суттєво вплинула на уявлення економістів про механізм функціонування ринкової економіки після великої депресії 1929 -1933, стимулювала дослідження таких явищ, як нецінова конкуренція, витрати на рекламу, ціни, доходи споживачів тощо. К. н. к. підвела до висновків про недосконалість механізму саморегулювання економіки за нових умов, тобто необхідність посилення державного регулювання соціально-економічних процесів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дієслова що означають завершену і незавершену дію.
Ви зараз читаєте: Концепція недосконалої конкуренції